Sony Xperia E4g - Chamadas de emerxencia

background image

Chamadas de emerxencia

O dispositivo admite os números de emerxencia internacionais, por exemplo, o 112 e o

911. Normalmente é posible empregar estes números para efectuar chamadas de

emerxencia en calquera país, cunha tarxeta SIM inserida ou sen ela, cando se atopa

dentro da zona de cobertura da rede.

Para facer unha chamada de emerxencia

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Teléfono.

3

Introduza o número de emerxencia e pulse . Para eliminar un número, pulse .

Pode facer chamadas de emerxencia aínda que non haxa unha tarxeta SIM inserida ou as

chamadas saíntes estean restrinxidas.

52

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para realizar unha chamada de emerxencia mentres a tarxeta SIM está bloqueada

1

Desde a pantalla de bloqueo, pulse

Cham. emerxencia.

2

Introduza o número de emerxencia e pulse .

53

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.