Sony Xperia E4g - Chamadas múltiples

background image

Chamadas múltiples

Se activou as chamadas en espera, pode xestionar varias chamadas ao mesmo tempo.

Cando está activada esta opción, a recepción doutra chamada notificaráselle cun ton de

aviso.

Para activar ou desactivar a chamada en espera

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Chamada > Axustes adicionais.

3

Para activar ou desactivar a chamada en espera, pulse

Chamada en espera.

Para contestar outra chamada e poñer a chamada en curso en espera

Se escoita tons de aviso repetidamente durante unha chamada, arrastre cara á

dereita.

Para rexeitar unha segunda chamada

Se escoita tons de aviso repetidamente durante unha chamada, arrastre á

esquerda.

Para facer unha segunda chamada

1

Durante unha chamada en curso, pulse .

2

Introduza o número do destinatario e pulse . A primeira chamada porase en

espera.

Para contestar outra chamada e finalizar a chamada en curso

Cando entre a outra chamada, pulse

Finalizar chamada actual e contestar.

Para rexeitar outra chamada

Cando entre a outra chamada, pulse

Rexeitar chamada entrante.

Para cambiar entre varias chamadas

Para cambiar a outra chamada e poñer a chamada actual en espera, pulse

Cambiar a esta cham..

51

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.