Sony Xperia E4g - Multichamada

background image

Multichamada

Cunha multichamada ou chamada con varios participantes pode manter á vez unha

conversa con dúas persoas ou máis.

Para obter detalles sobre o número de participantes que pode engadir a unha multichamada,

contacte co seu fornecedor de rede.

Para realizar unha multichamada

1

Durante unha chamada en curso, pulse .

2

Marque o número do segundo participante e pulse . O primeiro participante

porase en espera.

3

Pulse para engadir o segundo participante á multichamada.

4

Repita os pasos 1 a 3 para engadir máis participantes.

Para manter unha conversa privada cun participante dunha multichamada

1

Durante unha multichamada en curso, pulse

Xestionar.

2

Pulse o número de teléfono do participante co que desexa manter unha conversa

privada.

3

Para rematar a conversa privada e volver á multichamada, pulse .

Para eliminar a un participante dunha multichamada

1

Durante unha multichamada en curso, pulse

Xestionar.

2

Pulse a icona situada a carón do participante que quere eliminar.

Para finalizar unha multichamada

Durante a multichamada, pulse

Finalizar multichamada.