Sony Xperia E4g - Recibir chamadas

background image

Recibir chamadas

Para contestar unha chamada

Para declinar unha chamada

Para silenciar o ton de chamada dunha chamada entrante

Cando reciba a chamada, prema a tecla de volume.

Uso do contestador automático

A aplicación de contestador automático do dispositivo permítelle responder a chamadas

cando está ocupado ou se perde unha chamada. Pode activar a función de contestador

automático e determinar cantos segundos pasarán antes de que salte o contestador

automático. Tamén pode encamiñar manualmente as chamadas ao contestador

automático se está demasiado ocupado para responder nese momento. Pode acceder

ás mensaxes deixadas no contestador automático directamente desde o dispositivo.

Antes de utilizar o contestador automático, debe gravar unha mensaxe de saúdo.

Para gravar un saúdo para o contestador automático

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Chamada > Contestador > Saúdos.

3

Pulse

Gravar un novo saúdo e siga as instrucións da pantalla.

47

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para activar o contestador automático

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Chamada > Contestador.

3

Marque a caixa de verificación

Contestador.

Se non define un tempo de espera para que salte o contestador automático, utilízase o valor

predeterminado.

Rexeitar unha chamada co contestador automático

Cando reciba unha chamada, arrastre

Opcións de resposta cara arriba e despois

seleccione

Rexeitar co contestador.

Para establecer un tempo de espera para o contestador automático

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Chamada > Contestador.

3

Pulse

Responder despois de.

4

Axuste a hora desprazándose cara a arriba e cara a abaixo.

5

Pulse

Feito.

Para escoitar mensaxes no contestador automático

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Chamada > Contestador > Mensaxes.

3

Seleccione a mensaxe de voz que desexa escoitar.

Tamén pode escoitar as mensaxes do contestador automático directamente desde o rexistro

de chamadas se pulsa .

Rexeitar unha chamada cunha mensaxe de texto

Pode rexeitar unha chamada cunha mensaxe de texto. Cando rexeita unha chamada

cunha mensaxe, a mensaxe envíase de xeito automático ao emisor da chamada e

almacénase na conversa de mensaxería co contacto.
Pode seleccionar entre unha serie de mensaxes predefinidas que lle ofrece o dispositivo,

ou ben crear unha mensaxe nova. Tamén pode editar as mensaxes predefinidas para

crear as súas propias mensaxes personalizadas.

Rexeitar unha chamada cunha mensaxe de texto

1

Cando reciba unha chamada, arrastre

Opcións de resposta cara arriba e despois

pulse

Rexeitar con mensaxe.

2

Seleccione unha mensaxe predefinida ou pulse e escriba unha mensaxe nova.

Rexeitar unha segunda chamada cunha mensaxe de texto

1

Se escoita tons de aviso repetidamente durante unha chamada, arrastre

Rexeitar

con mensaxe cara arriba.

2

Seleccione unha mensaxe predefinida ou pulse e escriba unha mensaxe nova.

Para editar a mensaxe usada para rexeitar unha chamada

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Chamada > Rexeitar chamada con SMS.

3

Pulse na mensaxe que desexe editar e faga os cambios que precise.

4

Pulse

Aceptar.

48

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.