Sony Xperia E4g - Restrinxir chamadas

background image

Restrinxir chamadas

Pode bloquear todas as chamadas entrantes e saíntes ou só determinadas categorías

das mesmas. Se recibiu un código PIN2 do seu operador de rede, tamén pode usar

unha lista de Números de marcación fixa (NMF) para restrinxir as chamadas saíntes. Se

a súa subscrición inclúe un servizo de correo de voz, pode enviar todas as chamadas

entrantes dun contacto determinado directamente ao correo de voz. Se desexa

bloquear un determinado número, visite Google Play™ e descargue aplicacións que

admitan esta función.

Non todos os operadores de rede admiten NMF. Contacte co seu operador de rede para

verificar se a súa tarxeta SIM ou o servizo de rede admiten esta característica.

Para bloquear chamadas entrantes ou saíntes

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Chamada.

3

Pulse

Chamadas restrinxidas e seleccione unha opción.

4

Introduza o contrasinal e pulse

Activar.

Cando configure o bloqueo de chamadas por primeira vez, cómpre introducir un contrasinal

para activar a función de bloqueo de chamadas. Debe usar o mesmo contrasinal despois se

desexa editar a configuración do bloqueo de chamadas.

Para activar ou desactivar a marcación fixa

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Chamada > Números de marcación fixa.

3

Pulse

Activar marcación fixa ou Desactivar marcación fixa.

4

Introduza o PIN2 e pulse

Aceptar.

50

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para acceder á lista de destinatarios de chamadas aceptadas

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Chamada > Números de marcación fixa > Números

de marcación fixa.

Para cambiar o PIN2 da tarxeta SIM

1

Desde a Pantalla de inicio pulse .

2

Localice e pulse

Configuración > Chamada.

3

Pulse

Números de marcación fixa > Cambiar PIN2.

4

Insira o PIN2 antigo da tarxeta SIM e pulse

Aceptar.

5

Insira o novo PIN2 da tarxeta SIM e pulse

Aceptar.

6

Confirme o novo PIN2 e pulse

Aceptar.

Para enviar as chamadas entrantes dun contacto determinado directamente ao correo

de voz

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse .

3

Seleccione o contacto cuxas chamadas entrantes quere que se dirixan

directamente ao correo de voz de xeito automático.

4

Pulse > .

5

Marque a caixa de verificación Chamadas a corr. voz.

6

Pulse Feito.