Sony Xperia E4g - Compartir contido con dispositivos DLNA Certified™

background image

Compartir contido con dispositivos DLNA Certified™

Pode ver ou reproducir contido multimedia gardado no seu dispositivo noutros

dispositivos como, por exemplo, unha TV ou un ordenador. Estes dispositivos deben ser

recoñecidos como DLNA Certified™ pola Digital Living Network Alliance e deben estar

conectados á mesma rede Wi-Fi® para poder compartir contido. Tamén pode ver ou

reproducir contido doutros dispositivos DLNA Certified™ no seu dispositivo.
Logo de configurar o modo para compartir contido entre dispositivos, pode, por

exemplo, escoitar ficheiros de música gardados no ordenador do seu fogar desde o seu

dispositivo ou ver fotos tomadas coa cámara do seu dispositivo nunha pantalla de TV

grande.

Reproducir ficheiros de dispositivos DLNA Certified™ no seu

dispositivos

Cando reproduce ficheiros doutro dispositivo DLNA Certified™ no seu dispositivo, o

outro dispositivo está a actuar como servidor. Isto quere dicir que comparte contido a

través dunha rede. O dispositivo servidor debe ter a función para compartir contido

activada e dar permiso de acceso ao seu dispositivo. Tamén debe estar conectado á

mesma rede Wi-Fi® que o seu dispositivo.

100

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para reproducir unha pista compartida no seu dispositivo

1

Asegúrese de que os dispositivos cos que quere compartir ficheiros están

conectados á mesma rede Wi-Fi® que o dispositivo.

2

Desde a Pantalla de inicio, pulse e, a continuación, localice e pulse .

3

Arrastre o bordo esquerdo da pantalla de inicio do Walkman® cara á dereita e

pulse

Dispositivos.

4

Seleccione un dispositivo da lista de dispositivos conectados.

5

Navegue polos cartafoles do dispositivo conectado e seleccione a pista que

desexe reproducir. A pista comeza a reproducirse automaticamente.

Para reproducir un vídeo compartido no seu dispositivo

1

Asegúrese de que os dispositivos cos que quere compartir ficheiros están

conectados á mesma rede Wi-Fi® que o dispositivo.

2

Desde a Pantalla de inicio, pulse e, a continuación, localice e pulse

Movies.

3

Arrastre o bordo esquerdo da pantalla de inicio de Movies cara á dereita e pulse

Dispositivos.

4

Seleccione un dispositivo da lista de dispositivos conectados.

5

Navegue polos cartafoles do dispositivo conectado e seleccione o vídeo que

desexe reproducir.

Para ver unha foto compartida no seu dispositivo

1

Asegúrese de que os dispositivos cos que quere compartir ficheiros están

conectados á mesma rede Wi-Fi® que o dispositivo.

2

Desde a Pantalla de inicio, pulse e, a continuación, localice e pulse

Álbum.

3

Arrastre o bordo esquerdo da pantalla de inicio de Álbum cara á dereita e pulse

Dispositivos.

4

Seleccione un dispositivo da lista de dispositivos conectados.

5

Navegue polos cartafoles do dispositivo conectado e seleccione unha foto para

vela.

Reproducir ficheiros do seu dispositivo en dispositivos DLNA

Certified™

Antes de poder ver ou reproducir ficheiros multimedia do seu dispositivo noutros

dispositivos DLNA Certified™, cómpre configurar a opción de compartir ficheiros no seu

dispositivo. Os dispositivos cos que comparte contido chámanse dispositivos cliente.

Por exemplo, un televisor, ordenador ou tablet pode actuar como dispositivo cliente. O

seu dispositivo actúa como servidor multimedia ao pór contido a disposición dos

dispositivos cliente. Cando configura a opción de compartir ficheiros no seu dispositivo

debe outorgar permisos de acceso aos dispositivos cliente. Unha vez feito isto, os

dispositivos correspondentes aparecen como dispositivos rexistrados. Os dispositivos

que agardan o permiso de acceso amósanse como dispositivos pendentes.

Para configurar como compartir ficheiros con outros dispositivos DLNA Certified™

1

Conecte o seu dispositivo a unha rede Wi-Fi®.

2

Desde a Pantalla de inicio, pulse e, a continuación, localice e pulse .

3

Pulse e logo

Servidor multimedia.

4

Para activar a función

Compartir multimedia, arrastre o control desprazable.

Aparece na barra de estado. O dispositivo xa pode funcionar como un servidor

multimedia.

5

Conecte o seu ordenador ou outros dispositivos á mesma rede Wi-Fi® que o seu

dispositivo.

6

Aparece unha notificación na barra de estado do dispositivo. Abra as notificacións

e estableza permisos de acceso para cada dispositivo.

As instrucións para configurar a opción de compartir ficheiros usando DLNA™ difiere segundo

o dispositivo cliente. Consulte na súa guía de usuario do dispositivo cliente para obter máis

101

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

información. Se o dispositivo non pode conectar a un cliente na rede, comprobe se a súa rede

Wi-Fi® funciona.

Tamén pode acceder ao menú

Servidor multimedia en Axustes > Conectividade Xperia™ >

Servidor multimedia. Se pecha a vista Servidor multimedia, a función de compartir ficheiros

permanece en funcionamento nun segundo plano.

Para deter a función de compartir ficheiros con outros dispositivos DLNA Certified™

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Configuración > Conectividade Xperia™ > Servidor multimedia.

3

Arrastre o control desprazable a carón de

Compartir multimedia á esquerda.

Establecer permisos de acceso para un dispositivo pendente

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Configuración > Conectividade Xperia™ > Servidor multimedia.

3

Seleccione un dispositivo da lista

Dispositivos pendentes.

4

Seleccione un nivel de permiso de acceso.

Cambiar o nome dun dispositivo rexistrado

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Configuración > Conectividade Xperia™ > Servidor multimedia.

3

Seleccione un dispositivo da lista

Dispositivos rexistrados e despois seleccione

Cambiar nome.

4

Introduza un novo nome para o dispositivo.

Cambiar o nivel de acceso dun dispositivo rexistrado

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Configuración > Conectividade Xperia™ > Servidor multimedia.

3

Seleccione un dispositivo da lista

Dispositivos rexistrados.

4

Pulse

Cambiar nivel de acceso e seleccione unha opción.

Obter axuda sobre como compartir contido con outros dispositivos DLNA Certified™

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Configuración > Conectividade Xperia™ > Servidor multimedia.

3

Pulse .

Reproducir ficheiros nun dispositivo Digital Media Renderer

Coa tecnoloxía DLNA™, pode empurrar contido multimedia gardado no seu dispositivo

a outro dispositivo conectado á mesma rede Wi-Fi®. O outro dispositivo ten que poder

funcionar como dispositivo Digital Media Renderer (DMR) ou reproducir contido recibido

desde o seu dispositivo. Unha TV con características DLNA ou un PC con Windows® 7

ou superior son exemplos de dispositivos DMR.

A configuración para activar o Digital Media Renderer pode variar dependendo do dispositivo.

Consulte a guía de usuario do dispositivo DMR para obter máis información.

O contido securizado con Digital Rights Management (DRM) non se pode reproducir nun

dispositivo Digital Media Renderer usando tecnoloxía DLNA™.

102

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para ver fotos ou vídeos do dispositivo noutro dispositivo DMR

1

Asegúrese de que configurou correctamente o dispositivo DMR e de que está

conectado á mesma rede Wi-Fi® que o seu dispositivo.

2

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

3

Localice e pulse

Álbum.

4

Busque e abra fotos ou vídeos que desexe ver.

5

Pulse na pantalla para amosar a barra de ferramentas, despois pulse e
seleccione un dispositivo DMR co que desexe compartir o seu contido. A

reprodución do contido seleccionado comeza en orde cronolóxica no dispositivo

que seleccione.

6

Para desconectar do dispositivo DMR, pulse e seleccione

Desconectar. A

reprodución do ficheiro detense no dispositivo DMR, pero continúa no seu

dispositivo.

Tamén pode compartir un vídeo desde a aplicación Movies no seu dispositivo pulsando o
vídeo e despois

.

Para reproducir unha pista de música do dispositivo nun dispositivo DMR

1

Asegúrese de que configurou correctamente o dispositivo DMR e de que está

conectado á mesma rede Wi-Fi® que o seu dispositivo.

2

Desde a Pantalla de inicio, pulse e, a continuación, localice e pulse .

3

Seleccione unha categoría de música e navegue ata a pista que desexe

compartir, entón pulse na pista.

4

Pulse e seleccione un dispositivo DMR co que compartir o seu contido. A pista
se reproduce de xeito automático no dispositivo que seleccionou.

5

Para desconectarse do dispositivo DMR, pulse e seleccione o seu dispositivo. A

pista para a reprodución no dispositivo DMR pero segue coa reprodución no seu

dispositivo.