Sony Xperia E4g - Duplicar a pantalla do dispositivo nun TV sen fíos

background image

Duplicar a pantalla do dispositivo nun TV sen fíos

Use a característica Duplicación de pantalla para ver a pantalla do dispositivo nun

televisor ou noutra pantalla grande sen usar unha conexión por cable. A tecnoloxía Wi-Fi

Direct™ crea unha conexión sen fíos entre os dous dispositivos, de xeito que vostede

pode relaxarse e gozar das súas fotos favoritas comodamente no seu sofá. Tamén pode

usar esta característica para escoitar música desde o seu dispositivo a través dos

altofalantes da TV.

O seu televisor debe ser compatible coa duplicación de pantalla baseada en Wi-Fi CERTIFIED

Miracast™ para que funcione a devandita característica. Se o seu televisor non admite

duplicación de pantalla, cómpre mercar por separado un adaptador de pantalla sen fíos.

Ao usar a duplicación de pantalla, a calidade da imaxe ás veces pode sufrir un impacto

negativo se hai interferencias doutras redes Wi-Fi®.

Para duplicar a pantalla do dispositivo nunha pantalla de TV

1

TV: Siga as instrucións da guía do usuario do televisor para activar a función de

duplicación de pantalla.

2

O seu dispositivo: Desde a Pantalla de inicio, pulse .

3

Localice e pulse

Axustes > Conectividade Xperia™ > Duplicación de pantalla.

4

Pulse

Iniciar.

5

Pulse

Aceptar e seleccione un dispositivo.

Cando use a duplicación de pantalla, non tape a área da antena Wi-Fi do dispositivo.

Para que funcione a devandita característica, o seu televisor debe ser compatible coa

duplicación de pantalla baseada en Wi-Fi CERTIFIED Miracast™.

Para deter a duplicación de pantalla entre dispositivos

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Conectividade Xperia™ > Duplicación de pantalla.

3

Pulse

Desconectar e logo, Aceptar.