Sony Xperia E4g - Buscar e ver contactos

background image

Buscar e ver contactos

1

Separadores de Contactos, Chamada, Favoritos e Grupos

2

Editar e ver información de contacto para emerxencias e asistencia médica

3

Ver detalles de contacto

4

Saltar a contactos que comezan coa letra seleccionada

5

Acceder a opcións de comunicación para o contacto

6

Buscar contactos

7

Engadir un contacto

8

Ver máis opcións

55

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para procurar un contacto

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse e logo pulse .

2

Pulse e introduza un número de teléfono, nome ou outra información no campo

Buscar contactos. A lista de resultados fíltrase segundo introduce cada carácter.

Para seleccionar os contactos que se verán na aplicación Contactos

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse , e logo pulse .

2

Prema e logo pulse

Filtrar.

3

Na lista que aparece, marque e desmarque as opcións que desexe. Se

sincronizou os seus contactos cunha conta de sincronización, esa conta aparece

na lista. Para expandir máis a lista de opcións, pulse na conta.