Sony Xperia E4g - Engadir e editar contactos

background image

Engadir e editar contactos

Para engadir un contacto

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse e logo pulse .

2

Pulse .

3

Se ten sincronizados os contactos cunha ou máis contas e está a engadir un

contacto por primeira vez, cómpre seleccionar a conta á que desexa engadir este

contacto. Como alternativa, pulse

Phone contact se só quere usar e gardar este

contacto no dispositivo.

4

Introduza ou seleccione a información que desexe para o contacto.

5

Cando remate, pulse

Feito.

Despois de seleccionar unha conta de sincronización no paso 3, ese conta mostrarase como a

conta predeterminada a próxima vez que engada un contacto. Se garda un contacto nunha

conta en particular, esa conta amosarase como a conta predeterminada de almacenamento a

próxima vez que engada un contacto. Se gardou un contacto nunha determinada conta e

desexa cambiala, necesitará crear un contacto novo e seleccionar outra conta para gardalo

nela.

Se engade un signo "+" e o prefixo de país antes do número de teléfono dun contacto, non

ten que volver a editar o número cando faga chamadas desde outros países.

Para editar un contacto

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse e logo pulse .

2

Pulse no contacto que desexe editar e logo pulse .

3

Edite a información que desexe.

4

Cando remate, pulse

Feito.

Algúns servizos de sincronización non permiten editar información de contacto.

Para asociar unha imaxe cun contacto

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse e logo pulse .

2

Pulse no contacto que desexe editar e logo pulse .

3

Pulse

e seleccione o xeito que desexe para engadir a imaxe do contacto.

4

Despois de engadir a imaxe, pulse

Feito.

Tamén pode engadir unha imaxe a un contacto directamente desde a aplicación

Álbum. Se

desexa engadir unha imaxe que está gardada nunha conta en liña, deberá descargar a imaxe

primeiro.

Personalizar o ton de chamada dun contacto

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse e logo pulse .

2

Pulse no contacto que desexe editar e logo pulse .

3

Pulse >

Seleccionar ton de chamada.

4

Seleccione unha opción da lista ou pulse para seleccionar un ficheiro de

música gardado no dispositivo. A continuación, pulse

Feito.

5

Pulse

Feito.

56

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para eliminar contactos

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse e logo pulse .

2

Toque e manteña o contacto que desexe eliminar.

3

Para eliminar todos os contactos, pulse a frecha abaixo para abrir o menú

despregable e logo seleccione

Marcar todo.

4

Pulse e logo

Eliminar.

Para editar información de contacto acerca dun mesmo

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse , e logo pulse .

2

Pulse

Eu e logo .

3

Insira a nova información ou faga os cambios que desexe.

4

Cando remate, pulse

Feito.

Para crear un contacto desde unha mensaxe de texto

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse e logo localice e pulse .

2

Pulse >

Gardar.

3

Seleccione un contacto existente ou pulse

Crear novo contacto.

4

Edite a información do contacto e pulse

Feito.