Sony Xperia E4g - Transferir contactos

background image

Transferir contactos

Hai varios xeitos de transferir contactos ao seu novo dispositivo. Pode sincronizar os

contactos desde unha conta en liña ou importalos directamente desde outro dispositivo.

Transferir contactos usando un ordenador

Xperia™ Transfer é unha aplicación que axuda a recoller os contactos do seu dispositivo

antigo e transferilos ao novo dispositivo. Xperia™ Transfer, á que pode acceder desde o

programa informático Xperia™ Companion, é compatible con dispositivos móbiles con

iOS/iCloud e Android™. Se está a cambiar dun dispositivo iOS, a función App Matching

suxire os equivalentes en Android das súas aplicacións en iOS.
Para usar Xperia™ Transfer, precisa:

Un ordenador conectado a Internet.

O seu novo dispositivo Android™.

Un cable USB para o novo dispositivo Android™.

O dispositivo antigo.

Un cable USB para o dispositivo antigo.

É posible que non necesite o seu antigo dispositivo. Para os dispositivos iOS, pode

conectarse directamente a iCloud ou usar unha copia de seguridade local. Para dispositivos

Sony anteriores, pode usar copias de seguridade locais.

Transferir contactos ao seu novo dispositivo

1

Busque e descargue Xperia™ Companion (nun PC ou Mac

®

) de http://

support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion se o software aínda

non está instalado.

2

Despois dunha correcta instalación, abra o software Xperia™ Companion e, a

continuación, faga clic en

Xperia™ Transfer

e siga as instrucións para transferir os

seus contactos.

Transferir contactos usando una conta en liña

Se sincroniza os contactos do seu dispositivo antigo ou o seu ordenador cunha conta
en liña, por exemplo, Google Sync™, Facebook™ ou Microsoft

®

Exchange

ActiveSync

®

, pode transferir os contactos ao novo dispositivo usando esta conta.

Para sincronizar contactos co seu novo dispositivo usando unha conta de

sincronización

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse e logo pulse .

2

Pulse e logo

Configuración> Contas e sincronización.

3

Seleccione a conta coa que desexa sincronizar os contactos e logo pulse >

Sincronizar agora.

Precisa iniciar sesión na conta de sincronización correspondente antes de poder sincronizar

os contactos con ela.

Otros métodos para transferir contactos

Hai outros modos para transferir contactos desde o seu vello dispositivo ao novo. Por

exemplo, pode copiar os contactos nunha tarxeta de memoria, usar a tecnoloxía
Bluetooth

®

ou gardar os contactos nunha tarxeta SIM. Para obter información máis

específica sobre como transferir os contactos do seu vello dispositivo, consulte a Guía

do usuario.

54

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para importar contactos desde unha tarxeta de memoria

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse , e logo pulse .

2

Prema e, a continuación, pulse

Importar contactos > Tarxeta SD.

3

Seleccione os ficheiros que desexa importar e seleccione

Aceptar.

Para importar contactos coa tecnoloxía Bluetooth

®

1

Asegúrese de que a función Bluetooth

®

estea activada e que o seu dispositivo

estea axustado en modo visible.

2

Cando vexa un aviso dun ficheiro entrante no dispositivo, arrastre a barra de

estado cara abaixo e pulse o aviso para aceptar a transferencia do ficheiro.

3

Pulse

Aceptar para iniciar a transferencia do ficheiro.

4

Arrastre a barra de estado cara abaixo. Cando a transferencia estea completa,

pulse a notificación.

5

Pulse o ficheiro que recibiu.

Para importar contactos dunha tarxeta SIM

Se transfire os contactos cunha tarxeta SIM, pode perder información ou obter varias entradas

para un contacto.

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse e logo .

2

Pulse e logo

Importar contactos > Tarxeta SIM.

3

Para importar un só contacto, localice e pulse no contacto. Para importar todos

os contactos, pulse

Importar todo.