Sony Xperia E4g - Contidos

background image

Contidos

Procedementos iniciais.................................................................. 6

Acerca desta Guía do usuario............................................................. 6
Vista xeral do dispositivo..................................................................... 6
Montaxe..............................................................................................7
Protección da pantalla.........................................................................9
Acender o dispositivo por primeira vez................................................ 9
Por que necesito unha conta de Google™?......................................10
Cargar o dispositivo.......................................................................... 11

Aprender o básico........................................................................12

Uso da pantalla táctil.........................................................................12
Bloquear e desbloquear a pantalla.................................................... 14
Pantalla de inicio............................................................................... 14
Pantalla de aplicacións......................................................................16
Navegar entre aplicacións................................................................. 17
Aplicacións en pequeno.................................................................... 18
Widgets............................................................................................ 19
Accesos directos e cartafoles............................................................19
Fondo e temas..................................................................................20
Tomar unha captura de pantalla........................................................21
Estado e notificacións....................................................................... 21
Iconas da barra de estado................................................................ 22
Descrición xeral das aplicacións........................................................24

Descargar aplicacións..................................................................26

Descargar aplicacións de Google Play™...........................................26
Descargar aplicacións doutras fontes................................................26

Internet e redes............................................................................ 27

Navegar pola web............................................................................. 27
Configuración da Internet e MMS ..................................................... 27
Wi-Fi® ............................................................................................. 28
Compartir a conexión móbil de datos................................................30
Control do uso de datos................................................................... 30
Seleccionar rede móbil......................................................................31
Redes privadas virtuais (VPN)............................................................32

Sincronizar datos no dispositivo.................................................. 33

Sincronización con contas en liña..................................................... 33
Sincronizar con Microsoft® Exchange ActiveSync®..........................33

Axustes básicos........................................................................... 35

Axustes de acceso............................................................................35
Son, ton de chamada e volume.........................................................35

2

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Protección da tarxeta SIM ................................................................36
Axustes da pantalla...........................................................................37
Daydream......................................................................................... 37
Bloqueo de pantalla.......................................................................... 38
Axustes de idioma.............................................................................40
Data e hora....................................................................................... 40
Mellorar a saída de son..................................................................... 40

Escribir texto................................................................................ 42

Teclado en pantalla........................................................................... 42
Teclado reducido.............................................................................. 43
Introducir texto usando a entrada por voz......................................... 44
Editar texto....................................................................................... 44
Personalización do teclado Xperia.....................................................45

Chamadas.................................................................................... 46

Facer chamadas............................................................................... 46
Recibir chamadas............................................................................. 47
Chamadas en curso..........................................................................49
Uso do rexistro de chamadas........................................................... 49
Reenviar chamadas...........................................................................50
Restrinxir chamadas..........................................................................50
Chamadas múltiples..........................................................................51
Multichamada................................................................................... 52
Correo de voz................................................................................... 52
Chamadas de emerxencia.................................................................52

Contactos ....................................................................................54

Transferir contactos.......................................................................... 54
Buscar e ver contactos..................................................................... 55
Engadir e editar contactos................................................................ 56
Engadir información de contacto para emerxencias e asistencia
médica..............................................................................................57
Favoritos e grupos............................................................................ 59
Envío de información de contacto..................................................... 59
Evitar entradas duplicadas na aplicación Contactos.......................... 59
Copia de seguridade dos contactos..................................................60

Mensaxería e conversa................................................................ 61

Ler e enviar mensaxes...................................................................... 61
Organizar as mensaxes.....................................................................62
Chamar desde unha mensaxe...........................................................63
Axustes de mensaxería..................................................................... 63
Mensaxería instantánea e conversa de vídeo.....................................63

Correo electrónico........................................................................64

Configurar o correo electrónico......................................................... 64

3

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Enviar e recibir mensaxes de correo electrónico................................64
Panel de previsualización do correo electrónico................................ 65
Organizar as mensaxes de correo electrónico................................... 66
Axustes de contas de correo electrónico...........................................67
Gmail™.............................................................................................67

Música .........................................................................................69

Transferir música ao dispositivo ....................................................... 69
Escoitar música.................................................................................69
Menú da pantalla de inicio de Walkman®..........................................70
Listas de reprodución........................................................................71
Compartir música..............................................................................72
Mellorar o son................................................................................... 72
Visualizador ......................................................................................72
Recoñecer música con TrackID™..................................................... 73

radio FM....................................................................................... 75

Escoitar a radio................................................................................. 75
Canles de radio favoritas................................................................... 76
Axustes de son................................................................................. 76

Cámara.........................................................................................77

Sacar fotos e gravar vídeos...............................................................77
Detección de caras........................................................................... 78
Usar Smile Shutter™ para capturar caras sorrintes........................... 78
Engadir a posición xeográfica ás súas fotos...................................... 79
Axustes xerais da cámara................................................................. 79
Axustes da cámara fotográfica.......................................................... 83
Axustes da videocámara................................................................... 86

Fotos e vídeos no Álbum............................................................. 90

Ver fotos e vídeos............................................................................. 90
Compartir e xestionar fotos e vídeos................................................. 91
Editar fotos coa aplicación Editor de fotos.........................................92
Editar vídeos coa aplicación Movie Creator....................................... 93
Ocultar fotos e vídeos....................................................................... 93
Menú da pantalla de inicio de Álbum.................................................94
Visualización das súas fotos nun mapa............................................. 95

Vídeos.......................................................................................... 97

Ver vídeos na aplicación Movies........................................................97
Transferir contido de vídeo ao dispositivo .........................................98
Xestionar contido de vídeo................................................................ 98

Conectividade............................................................................ 100

Duplicar a pantalla do dispositivo nun TV sen fíos........................... 100
Compartir contido con dispositivos DLNA Certified™......................100
Tecnoloxía sen fíos Bluetooth®.......................................................103

4

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Aplicacións e funcións intelixentes que permiten aforrar

tempo......................................................................................... 106

Control de accesorios e axustes con Smart Connect...................... 106

Viaxar e mapas...........................................................................109

Usar o servizo de localización..........................................................109
Google Maps™ e navegación......................................................... 109
Usar tráfico de datos ao viaxar........................................................ 111
Modo avión.....................................................................................111

Calendario e espertador.............................................................112

Calendario.......................................................................................112
Espertador...................................................................................... 113

Asistencia técnica e mantemento.............................................. 116

Asistencia para o seu dispositivo.....................................................116
Ferramentas de ordenador..............................................................116
Actualizar o dispositivo....................................................................117
Localizar un dispositivo perdido ..................................................... 118
Localizar o número de identificación do seu dispositivo...................119
Batería e xestión da enerxía............................................................ 120
Memoria e almacenamento............................................................. 121
Xestión de ficheiros co ordenador................................................... 122
Copia de seguridade e restablecemento do contido....................... 123
Realizar probas de diagnóstico no seu dispositivo...........................125
Reinicio e restablecemento do dispositivo....................................... 126
Reciclar o dispositivo...................................................................... 128
Limitacións en servizos e características......................................... 128
Información legal............................................................................. 128

5

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.