Sony Xperia E4g - Axustes de contas de correo electrónico

background image

Axustes de contas de correo electrónico

Para eliminar unha conta de correo do seu dispositivo

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Correo electrónico.

3

Prema e logo pulse

Configuración.

4

Seleccione a conta que desexe eliminar.

5

Pulse

Eliminar conta > Aceptar.

Para cambiar a frecuencia de comprobación da caixa de entrada

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Correo electrónico.

3

Pulse e logo

Configuración.

4

Seleccione a conta para a que desexe cambiar a frecuencia de comprobación da

caixa de entrada.

5

Pulse

Frecuencia de busca > Comprobar frecuencia e seleccione unha opción.

Para establecer unha resposta automática de fóra da oficina nunha conta de

Exchange Active Sync

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse e, a continuación, localice e pulse

Correo

electrónico.

2

Prema e logo pulse

Configuración.

3

Seleccione a conta EAS (Exchange Active Sync) para a que desexa establecer

una resposta automática de fóra da oficina.

4

Pulse

Fóra da oficina.

5

Arrastre o botón desprazable ao carón de

Fóra da oficina cara á dereita para

activar a función.

6

Se é necesario, marque a caixa de verificación

Establec. intervalo de tempo e

estableza un tempo para a resposta automática.

7

Introduza a súa mensaxe de fóra da oficina no campo de texto do corpo.

8

Pulse

Aceptar para confirmar.