Sony Xperia E4g - Descargar aplicacións doutras fontes

background image

Descargar aplicacións doutras fontes

Cando o dispositivo estea axustado para permitir descargas doutras fontes distintas de

Google Play™, pode descargar aplicacións directamente doutros sitios web seguindo as

instrucións de descarga correspondentes.

A instalación de aplicacións de orixe descoñecida ou pouco fiable pode danar o dispositivo.

Descargue unicamente aplicacións de fontes fiables. Se ten calquera dúbida ou pregunta,

póñase en contacto co fornecedor da aplicación.

Para permitir a descarga de aplicacións doutras fontes

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Configuración > Seguridade.

3

Marque a caixa de verificación

Fontes descoñecidas.

4

Pulse

Aceptar.

Algunhas aplicacións poden necesitar acceso a datos, axustes e varias funcións no dispositivo

para funcionar correctamente. Instale e dea permisos unicamente ás aplicacións nas que

confía.

Pode ver os permisos concedidos a unha aplicación descargada tocando a aplicación en

Axustes > Aplicacións.

26

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.