Sony Xperia E4g - Teclado en pantalla

background image

Teclado en pantalla

Pode introducir texto co teclado QWERTY en pantalla pulsando cada letra

individualmente ou pode usar a característica de entrada por trazos e desprazar o dedo

dunha letra a outra para formar palabras. Se prefire usar unha versión máis pequena do

teclado en pantalla e introducir texto e usando só unha man, pode activar o teclado

cunha man no seu lugar.
Pode seleccionar ata tres idiomas para a entrada de texto. O teclado detecta o idioma

que está a usar e predí as palabras para ese idioma segundo escribe. Algunhas

aplicacións abren o teclado en pantalla automaticamente, por exemplo, as aplicacións

de correo electrónico e mensaxería de texto.

1 Eliminar un carácter antes do cursor.

2 Introducir un retorno de carro ou confirmar a entrada de texto.

3 Introducir un espazo.

4 Personalizar o seu teclado. Esta tecla desaparece logo de personalizar o teclado.

5 Amosar números e símbolos. Para obter aínda máis símbolos, pulse

.

6 Cambiar entre letras minúsculas , maiúsculas e bloqueo de maiúsculas . Nalgúns idiomas, esta

tecla úsase para acceder aos caracteres adicionais do idioma.

Para amosar o teclado en pantalla para inserir texto

Pulse un campo de entrada de texto.

Para usar o teclado en pantalla en orientación horizontal

Cando apareza o teclado en pantalla, incline o dispositivo cara a un lado.

É posible que precise cambiar os axustes nalgunhas aplicacións para permitir a orientación

horizontal.

Para introducir texto carácter a carácter

1

Para inserir un carácter visible no teclado, pulse o carácter.

2

Para inserir unha variante do carácter, toque e manteña un carácter normal do

teclado para obter unha lista das opcións dispoñibles e logo seleccione o carácter

que desexe. Por exemplo, para inserir "é", toque e manteña "e" ata que aparezan

outras opcións. A continuación, mentres mantén o seu dedo premido no teclado,

arrástreo ata "é" e seleccione ese carácter.

Para inserir un punto

Despois de introducir unha palabra, pulse dúas veces a barra espazadora.

42

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para introducir texto usando a función de entrada de xestos

1

Cando se vexa o teclado en pantalla, desprace o seu dedo polas letras para

trazar a palabra que desexa escribir.

2

Cando remate de introducir unha palabra, levante o seu dedo. Aparece a

suxestión dunha palabra de acordo coas letras que trazou.

3

Se a palabra que desexas non se amosa, pulse para ver outras opcións e

seleccionar segundo elas. Se a opción desexada non se amosa, elimine a palabra

completa e volva trazala, ou introduza a palabra pulsando en cada letra de xeito

individual.

Para cambiar os axustes de Método de entrada por trazos

1

Cando o teclado en pantalla se amose, prema .

2

Pulse e logo

Axustes do teclado.

3

Para activar ou desactivar o método de entrada por trazos, marque ou

desmarque a caixa de verificación

Método de entrada por trazos.

Para usar o teclado cunha man

1

Abra o teclado en pantalla en modo vertical e logo pulse .

2

Pulse e logo

Teclado para unha soa man.

3

Para mover o teclado cunha man cara á esquerda ou á dereita da pantalla, pulse

ou segundo corresponda.

Para volver a usar o teclado en pantalla completo, pulse .