Sony Xperia E4g - Teclado reducido

background image

Teclado reducido

O teclado reducido é semellante ao teclado estándar de 12 teclas dos móbiles. Este

teclado ofrece texto preditivo e opcións de entrada de varias pulsacións. O método de

entrada de texto con teclado reducido actívase nos axustes do teclado. Este teclado só

está dispoñible en orientación vertical.

1 Elixir unha opción de entrada de texto. Pode pulsar en cada carácter unha vez e usar as suxestións de

palabras ou pulsar e manter a tecla ata que se seleccione o carácter desexado.

2 Eliminar un carácter antes do cursor.

3 Introducir un retorno de carro ou confirmar a entrada de texto.

4 Introducir un espazo.

5 Amosar símbolos e emoticonas.

6 Amosar números.

7 Cambiar entre maiúsculas e minúsculas e activar o bloqueo de maiúsculas.

Para abrir o teclado reducido por primeira vez

1

Pulse nun campo de entrada de texto, despois pulse .

2

Pulse e logo

Axustes do teclado.

3

Pulse

Teclado vertical e seleccione a opción Teclado telefónico.

43

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para introducir texto usando o teclado reducido

Cando aparece no teclado reducido, pulse cada tecla de carácter só unha vez,

aínda que a letra que precise non sexa a primeira letra da tecla. Pulse a palabra

que aparece ou pulse

para ver máis suxestións de palabras e seleccionar

unha palabra da lista.

Cando aparece no teclado reducido, pulse a tecla en pantalla para escribir o

carácter que desexa inserir. Manteña pulsada esta tecla ata que o carácter

desexado estea seleccionado. Despois faga o mesmo para o carácter que queira

escribir a continuación e así sucesivamente.

Para inserir números usando o teclado reducido

Cando se vexa o teclado telefónico, pulse . Aparece un teclado reducido con

números.

Para inserir símbolos e emoticonas usando o teclado reducido

1

Cando se vexa o teclado telefónico, pulse

. Aparece unha grade con símbolos

e emoticonas.

2

Desprácese cara a arriba ou abaixo para ver máis opcións. Pulse nun símbolo ou

emoticona para seleccionalo.