Sony Xperia E4g - Editar fotos coa aplicación Editor de fotos

background image

Editar fotos coa aplicación Editor de fotos

Pode editar e aplicar efectos a imaxes orixinais que sacou coa cámara. Por exemplo,

pode cambiar os efectos de luz. Despois de gardar a foto editada, a versión orixinal

inalterada da foto permanece no dispositivo.

Para editar unha foto

Cando estea a ver unha foto, pulse na pantalla para ver as barras de ferramentas

e logo pulse .

92

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para recortar unha foto

1

Cando estea a ver unha foto, pulse na pantalla para ver as barras de ferramentas

e logo pulse .

2

Se se lle solicita, seleccione

Editor de fotos > Só unha vez.

3

Pulse >

Recortar.

4

Seleccione unha opción.

5

Para axustar o marco de recorte, toque e manteña o borde do marco. Cando

desaparezan os cadrados dos bordes, arrastre cara dentro ou fóra para

redimensionar o marco.

6

Para redimensionar todos os lados do marco de recorte ao mesmo tempo, toque

e manteña unha das catro esquinas para que desaparezan os bordes e logo

arrastre a esquina.

7

Para mover o marco de recorte a outra área da foto, toque e manteña a parte

interior do marco e arrástreo ata a posición que desexe.

8

Pulse

Aplicar.

9

Para gardar unha copia da foto recortada, pulse

Gardar.

Para aplicar efectos especiais a unha foto

1

Cando estea a ver unha foto, pulse na pantalla para ver as barras de ferramentas

e logo pulse .

2

Se se lle solicita, seleccione

Editor de fotos > Só unha vez.

3

Pulse e seleccione unha opción.

4

Edite a foto como queira e despois pulse

Gardar.