Sony Xperia E4g - Editar vídeos coa aplicación Movie Creator

background image

Editar vídeos coa aplicación Movie Creator

Pode editar vídeos que gravara coa súa cámara. Por exemplo, pode recortar un vídeo á

lonxitude desexada ou axustar a velocidade dun vídeo. Despois de gardar o vídeo

editado, a versión orixinal inalterada do vídeo permanece no dispositivo.

Para recortar un vídeo

1

Mentres se estea a reproducir un vídeo, pulse a pantalla para ver as barras de

ferramentas, entón pulse >

Recortar.

2

Para mover o marco de recorte a outra parte da liña temporal, toque e manteña o

bordo do marco de recorte e arrástreo ata a posición desexada e, a continuación,

pulse

Aplicar.

3

Para gardar unha copia do vídeo recortado, pulse

Gardar.

Para axustar a velocidade dun vídeo

1

Mentres se estea a reproducir un vídeo, pulse a pantalla para ver as barras de

ferramentas, entón pulse >

Velocidade.

2

Seleccione unha opción, logo toque e manteña o bordo da liña de tempo e

arrástrea á posición desexada e pulse

Aplicar

3

Para gardar unha copia do vídeo editado, pulse

Gardar.