Sony Xperia E4g - Ocultar fotos e vídeos

background image

Ocultar fotos e vídeos

Pode ocultar calquera foto ou vídeo da pantalla de inicio do álbum. Cando as fotos e os

vídeos estean ocultos da pantalla de inicio do álbum, só poderán ser vistas desde o

cartafol Oculto.

Para ocultar unha foto ou un vídeo

1

En Álbum, localice e pulse a foto ou o vídeo que desexe ocultar.

2

Pulse na pantalla para ver as barras de ferramentas, logo pulse .

3

Pulse

Ocultar > Aceptar.

93

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para ver as súas fotos e vídeos ocultos

1

En Álbum, arrastre cara á dereita o bordo esquerdo da pantalla de inicio de Álbum

e logo pulse

Ocultos.

2

Pulse nunha foto ou nun vídeo para velo.

3

Toque lixeiramente cara á esquerda para ver a seguinte foto ou vídeo. Toque

lixeiramente cara á dereita para ver a foto ou o vídeo anterior.

Para mostrar unha foto ou un vídeo

1

En Álbum, arrastre cara á dereita o bordo esquerdo da pantalla de inicio de Álbum

e logo pulse

Ocultos.

2

Pulse a foto ou vídeo que desexe mostrar.

3

Pulse na pantalla para ver as barras de ferramentas, logo pulse .

4

Pulse

Non ocultar.