Sony Xperia E4g - Compartir a conexión móbil de datos

background image

Compartir a conexión móbil de datos

Pode compartir a conexión móbil de datos do dispositivo cun ordenador usando un

cable USB. Este proceso chámase uso do móbil como router por USB. Tamén pode

compartir a conexión de datos do dispositivo con ata oito dispositivos ao mesmo tempo

se converte o seu dispositivo nun lugar de conexión Wi-Fi® portátil. Cando a conexión

de datos do dispositivo se comparte correctamente, os dispositivos que comparten

poden usar a conexión de datos do seu dispositivo, por exemplo, para navegar pola

Internet, descargar aplicacións ou enviar e recibir correos electrónicos.

É posible que teña que preparar o seu ordenador para establecer una conexión de rede a

través do cable USB. Vaia a android.com/tether para obter a información máis actual.

Para compartir a conexión de datos usando un cable USB

1

Desactive todas as conexións por cable USB ao dispositivo.

2

Co cable USB fornecido co seu dispositivo, conecte o dispositivo a un ordenador.

3

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

4

Localice e pulse

Axustes > Máis... > Móbil como router e punto con. port..

5

Marque a caixa de verificación

Uso do móbil como router USB., despois pulse

Aceptar se se lle pide. amósase na barra de estado cando estea conectado.

6

Para deixar de compartir a súa conexión de datos, desmarque a caixa de

verificación

Uso do móbil como router USB ou desconecte o cable USB.

Non pode compartir a conexión de datos do seu dispositivo e a tarxeta SD cun cable USB ao

mesmo tempo.

Para usar o dispositivo como un punto de conexión Wi-Fi® portátil

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Máis... > Móbil como router e punto con. port..

3

Pulse

Axust. de punto de conex. Wi-Fi port. > Configurar punto de conexión Wi-

Fi.

4

Introduza a información de

Nome de rede (SSID).

5

Para seleccionar un tipo de seguridade, pulse o campo

Seguridade. Se é

necesario, introduza un contrasinal.

6

Pulse

Gardar.

7

Pulse e marque a caixa de verificación

Lug. conex. Wi-Fi port..

8

Se se lle pide, pulse

Aceptar para confirmar. aparece na barra de estado cando

o punto de conexión portátil Wi-Fi® estea activo.

9

Para deixar de compartir a súa conexión de datos mediante Wi-Fi®, desmarque a

caixa de verificación

Lug. conex. Wi-Fi port..

Para renomear ou fixar o seu lugar de conexión portátil

1

Desde a Pantalla de inicio pulse .

2

Localice e pulse

Configuración > Máis... > Móbil como router e punto con. port..

3

Pulse

Axust. de punto de conex. Wi-Fi port. > Configurar punto de conexión Wi-

Fi.

4

Introduza o

Nome de rede (SSID) da rede.

5

Para seleccionar un tipo de seguridade, pulse o campo

Seguridade.

6

Se é necesario, introduza un contrasinal.

7

Pulse

Gardar.