Sony Xperia E4g - Seleccionar rede móbil

background image

Seleccionar rede móbil

O dispositivo cambia automaticamente de rede móbil segundo as redes móbiles que

estean dispoñibles no lugar onde estea. Tamén pode facer que o dispositivo se conecte

a un tipo concreto de rede móbil, por exemplo, LTE, WCDMA ou GSM.

31

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para seleccionar un modo de rede

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Máis... > Redes móbiles.

3

Pulse

Modo de rede e seleccione un modo de rede.

Para seleccionar outra rede manualmente

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Máis... > Redes móbiles > Operadores de rede.

3

Pulse

Modo de busca e seleccione Manual.

4

Seleccione unha rede.

Se selecciona unha rede manualmente, o dispositivo non procurará outras redes, aínda que

saia da cobertura da rede seleccionada manualmente.

Para activar a selección automática de rede

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Máis... > Redes móbiles > Operadores de rede.

3

Pulse

Modo de busca > Selección automática.