Sony Xperia E4g - Wi-Fi®

background image

Wi-Fi®

Use conexións Wi-Fi® para navegar pola Internet, descargar aplicacións ou enviar e

recibir correos electrónicos. Unha vez conectado a unha rede Wi-Fi®, o dispositivo

lembra a rede e conéctase automaticamente a ela a seguinte vez que estea dentro do

alcance.
Algunhas redes Wi-Fi® requiren que inicie sesión nunha páxina web antes de poder

obter acceso. Contacte co administrador da rede Wi-Fi® correspondente para obter

máis información.
As redes Wi-Fi® dispoñibles poden ser abertas ou estar protexidas:

As redes abertas indícanse con a carón do nome de rede Wi-Fi®.

As redes protexidas indícanse con a carón do nome de rede Wi-Fi®.

Algunhas redes Wi-Fi® non aparecen na lista de redes dispoñibles porque non transmiten o

seu nome de rede (SSID). Se coñece o nome da rede, pode engadilo manualmente á súa lista

de redes Wi-Fi® dispoñibles.

Para activar a Wi-Fi®

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes.

3

Arrastre o botón escorregadizo ao carón de

Wi-Fi cara á dereita para activar a

función Wi-Fi®.

Poden transcorrer uns segundos ata que se active o Wi-Fi®.

Para conectarse a unha rede Wi-Fi® automaticamente

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes.

3

Pulse

Wi-Fi. Se amosan todas as redes Wi-Fi® dispoñibles.

4

Pulse nunha rede Wi-Fi® para conectarse a ela. Para redes seguras, introduza o

contrasinal correspondente. Amósase na barra de estado cando se conecta.

Para procurar novas redes dispoñibles, pulse , logo pulse

Explorar. Se non pode conectar a

unha rede

Wi-Fi con éxito, consulte as suxestións para resolución de problemas do seu

dispositivo en

www.sonymobile.com/support/

.

28

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para engadir unha rede Wi-Fi® manualmente

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Wi-Fi.

3

Pulse .

4

Introduza a información de

Nome de rede (SSID).

5

Para seleccionar un tipo de seguridade, pulse o campo

Seguridade.

6

Se é necesario, introduza un contrasinal.

7

Para editar opcións avanzadas como o proxy e os axustes de IP, marque a caixa

de verificación

Amosar opcións avanzadas e despois faga os cambios

necesarios.

8

Pulse

Gardar.

Contacte co seu administrador de rede Wi-Fi® para obter o SSID da rede e o contrasinal.

Incrementar a intensidade do sinal Wi-Fi®

Hai unha serie de cousas que pode facer para aumentar a intensidade dun sinal Wi-Fi®:

Achegue o dispositivo ao punto de acceso Wi-Fi®.

Aparte o punto de acceso Wi-Fi® de calquera posible obstrución ou interferencia.

Non cubra a área da antena Wi-Fi® do dispositivo (a área resaltada na ilustración).

Axustes Wi-Fi®

Cando está conectado a unha rede Wi-Fi® ou hai redes Wi-Fi® dispoñibles preto de

vostede, pode ver o estado desas redes. Tamén pode activar o dispositivo para recibir

unha notificación cando detecte unha rede Wi-Fi® aberta.
Se non está conectado a unha rede Wi-Fi®, o dispositivo usa unha conexión móbil de

datos para acceder á Internet (se configurou e activou unha conexión móbil de datos no

dispositivo). Ao engadir unha política de hibernación de Wi-Fi®, pode especificar cando

cambiar do Wi-Fi® á conexión móbil de datos.

Para activar as notificacións de rede Wi-Fi®

1

Active o Wi-Fi®, se aínda non o está.

2

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

3

Localice e pulse

Axustes > Wi-Fi.

4

Prema .

5

Pulse

Avanzados.

6

Marque a caixa de verificación

Notificación de rede.

Para ver información detallada sobre unha rede Wi-Fi® conectada

1

Desde a Pantalla de inicio pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Wi-Fi.

3

Pulse a rede Wi-Fi® á que estea conectado no momento. Aparecerá información

detallada sobre a rede.

29

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para engadir unha política de hibernación de Wi-Fi®

1

Desde a Pantalla de inicio pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Wi-Fi.

3

Pulse e logo

Avanzada> Manter Wi-Fi activa durante susp..

4

Seleccione unha opción.