Sony Xperia E4g - Recoñecer música con TrackID™

background image

Recoñecer música con TrackID™

Use o servizo de recoñecemento de música TrackID™ para identificar unha canción

cando a escoite. Simplemente grave unha breve mostra da canción e nuns segundos

obterá información do intérprete, o título e o álbum. Pode mercar cancións identificadas

por TrackID™ e ver as listas de TrackID™ para comprobar o que buscan os usuarios de

TrackID™ de todo o mundo. Para obter os mellores resultados, use TrackID™ nunha

zona silenciosa.

1

Vexa as opcións de TrackID™

2

Arrastre cara á dereita o bordo esquerdo da pantalla para abrir o menú da pantalla de inicio de

TrackID™

3

Identifique a música que está a escoitar

Non todas as redes ou fornecedores de servizos de todas as áreas admiten a aplicación e o

servizo TrackID™, nin se admiten en todos os países nin en todas as rexións.

Para identificar música usando a tecnoloxía TrackID™

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

TrackID™ e logo suxeite o dispositivo preto da fonte de música.

3

Pulse . Se o servizo TrackID™ recoñece a cancíon, os resultados amósanse na

pantalla.

Para volver á pantalla de inicio de

TrackID™, pulse .

Menú da pantalla de inicio de TrackID™

O menú da pantalla de inicio de TrackID™ ofrécelle unha visión xeral de todas as

cancións que gardou e identificou usando o servizo TrackID™. Desde aquí pode ver

tamén as súas cancións segundo os éxitos de música actuais e o historial de busca.

73

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

1

Crear un perfil de TrackID™ en liña

2

Abrir a aplicación TrackID™

3

Ver o historial de resultados de busca

4

Ver éxitos de música actuais

Para ver información do artista dunha canción

Despois de que a aplicación

TrackID™ recoñeza unha canción, pulse Artista.

Para eliminar unha canción do historial de pistas

1

Abra a aplicación

TrackID™ e pulse Historial.

2

Toque e manteña premido o nome da canción que desexe eliminar e, a

continuación, pulse

Eliminar.

74

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.