Sony Xperia E4g - Axustes de mensaxería

background image

Axustes de mensaxería

Para cambiar os axustes de notificación das súas mensaxes

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse e, a continuación, localice e pulse .

2

Pulse e logo,

Configuración.

3

Para establecer un son de notificación, pulse

Son de notificación, logo seleccione

unha opción ou pulse e seleccione un ficheiro de música que estea gardado no

seu dispositivo.

4

Para confirmar, pulse

Feito.

5

Para outros axustes de notificación, marque ou desmarque as caixas de

verificación correspondentes.

Para activar ou desactivar a función de aviso de entrega das mensaxes saíntes

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse e, a continuación, localice e pulse .

2

Pulse e logo

Configuración.

3

Marque ou desmarque a caixa de verificación

Aviso de entrega como desexe.

Despois de activar a función de aviso de entrega, amósase unha caixa de verificación nas

mensaxes entregadas correctamente.