Sony Xperia E4g - Mensaxería instantánea e conversa de vídeo

background image

Mensaxería instantánea e conversa de vídeo

Pode usar a aplicación de conversa de vídeo o mensaxería instantánea Google

Hangouts™ no seu dispositivo para conversar con amigos que tamén usen a aplicación

en ordenadores, dispositivos Android™ e outros dispositivos. Tamén pode converter

calquera conversa nunha chamada de vídeo con varios amigos e pode enviar mensaxes

a amigos aínda que estean fóra de liña. Tamén pode ver e compartir fotos dun xeito

sinxelo.
Antes de comezar a usar Hangouts™, asegúrese de dispoñer dunha conexión á Internet

operativa e dunha conta de Google™. Vaia a http://support.google.com/hangouts e

faga clic na ligazón "Hangouts para Android" para obter máis información sobre como

usar esta aplicación.

A función de videochamada só funciona en dispositivos con cámara frontal.

Para utilizar a aplicación Hangouts™

1

Desde a súa Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Hangouts.

63

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.