Sony Xperia E4g - Ver vídeos na aplicación Movies

background image

Ver vídeos na aplicación Movies

Use a aplicación Movies para reproducir películas e outro contido de vídeo que teña

gardado ou descargado no seu dispositivo. Esta aplicación tamén lle axuda a obter

portadas, resumos, información do xénero e detalles do director de cada película.

Tamén pode reproducir as súas películas noutros dispositivos conectados á mesma

rede.

É posible que algúns ficheiros de vídeo non se poidan reproducir na aplicación Movies.

1

Ver opcións do menú

2

Amosar o video reproducido máis recentemente

3

Arrastrar o borde esquerdo da pantalla cara á dereita para navegar por todos os vídeos descargados e

gardados

4

Pulsar para reproducir ou descargar ficheiros de vídeo

5

Desprazarse cara arriba ou abaixo para ver o contido

Para reproducir un vídeo en Movies

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse e, a continuación, localice e pulse

Movies.

2

Localice e pulse o vídeo que desexe reproducir. Se o vídeo non se amosa na

pantalla, arrastre o bordo esquerdo da pantalla á dereita para abrir o menú da

pantalla de inicio de Movies e logo localice e pulse o vídeo que desexe reproducir.

3

Para amosar ou ocultar os controis, pulse na pantalla.

4

Para facer unha pausa na reprodución, pulse . Para continuar a reprodución,

pulse .

5

Para retroceder, arrastre o marcador da barra de progreso cara á esquerda. Para

avanzar, arrastre o marcador da barra de progreso cara á dereita.

Para reproducir un vídeo nun dispositivo externo

1

Ao reproducir o vídeo, pulse a pantalla para amosar todos os controis.

2

Pulse >

Throw.

3

Seleccione un dispositivo externo no que vai reproducirse o vídeo. Se non está

dispoñible ningún dispositivo externo, siga as instrucións en pantalla para engadir

un.

97

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para cambiar configuración en Movies

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse e, a continuación, localice e pulse

Movies.

2

Pulse >

Configuración, despois cambie a configuración segundo as súas

preferencias.

Para cambiar os axustes de son mentres se reproduce un vídeo

1

Mentres se reproduce un vídeo, pulse a pantalla para amosar os controis.

2

Pulse e logo

Axustes de son.

3

Marque as caixas de verificación dos axustes de son que desexe activar.

4

Cando remate, pulse

Acept..

Para compartir un vídeo

1

Cando un vídeo gardado en películas ou programas de televisión se reproduce,

pulse , logo pulse

Compartir.

2

Pulse na aplicación que desexe usar para compartir o vídeo seleccionado,

despois siga los pasos correspondentes para envialo.