Sony Xperia E4g - Google Maps™ e navegación

background image

Google Maps™ e navegación

Use Google Maps™ para localizar a súa posición actual, ver a situación do tráfico en

tempo real e recibir instrucións detalladas para chegar ao seu destino.
Cando vexa un mapa, use tráfico de datos para conectarse á Internet e os datos

transferiranse ao seu dispositivo. Polo tanto, é unha boa idea gardar un mapa e facelo

109

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

dispoñible fóra de liña antes de saír de viaxe. Deste xeito, pode evitar os custos da

itinerancia.

A aplicación Google Maps™ require o uso dunha conexión á Internet cando se usa en liña. A

conexión á Internet desde o seu dispositivo pode implicar custos pola transmisión de datos.

Contacte co seu operador de rede para obter máis información. É posible que a aplicación

Google Maps™ non estea dispoñible en todos os mercados, países ou rexións.

1

Introducir un enderezo ou o un nome para procurar un lugar, por exemplo, o nome ou o enderezo dun

restaurante.

2

Seleccionar un modo de transporte e obter instrucións para ir ao seu destino.

3

Ver o perfil da súa conta.

4

Marca de localización: amosa unha localización procurada no mapa.

5

Amosar a súa localización actual.

6

Ver a axuda e as opcións.

Para amosar a súa situación no mapa

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Mapas e logo .

Para procurar unha localización

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Mapas.

3

No campo de procura, introduza o nome da localización que desexa atopar.

4

Pulse a tecla Intro no teclado para comezar a procura ou seleccione unha

localización suxerida da lista. Se a procura ten éxito, indica a localización no

mapa.

Para obter direccións

1

Mentres está a ver un mapa, pulse .

2

Seleccione un modo de transporte e logo introduza o punto de partida e o

destino. As rutas recomendadas aparecerán nunha lista.

3

Pulse unha opción da lista de rutas recomendadas para ver as direccións no

mapa.

Para facer que un mapa estea dispoñible fóra de liña

1

Mentres está a ver un mapa, pulse no campo de procura.

2

Desprácese cara a abaixo e pulse

Facer esta área do mapa dispoñible fóra de

liña. A área amosada no mapa gárdase no dispositivo.

Para obter máis información sobre Google Maps™

Cando use Google Maps™, pulse e logo

Axuda.

110

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.