Sony Xperia E4g - Usar tráfico de datos ao viaxar

background image

Usar tráfico de datos ao viaxar

Ao viaxar fóra da súa rede doméstica móbil, é posible que teña que acceder á Internet

usando o tráfico de datos móbiles. Neste caso, ten que activar a itinerancia de datos no

dispositivo. É recomendable comprobar de xeito anticipado os custos correspondentes

de transmisión de datos.

Para activar ou desactivar a itinerancia de datos

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Máis... > Redes móbiles.

3

Marque ou desmarque a caixa de verificación

Itinerancia de datos.

Non pode activar a itinerancia de datos cando as conexións de datos están desactivadas.