עזרה Sony Xperia E4g

background image

ךירדמ

שמתשמל

Xperia

E4g

E2003/E2006/E2053

background image

ןכות