Sony Xperia E4g - Gmail™

background image

Gmail™

Ako imate Google™ račun, za čitanje i pisanje poruka e-pošte možete koristiti uslugu

Gmail™.

1

Prikaz popisa svih Gmail računa i nedavno korištenih mapa

2

Pisanje nove poruke e-pošte

3

Traženje poruka e-pošte

4

Pristup postavkama i opcijama

5

Popis poruka e-pošte

Dodatne informacije o aplikaciji Gmail™

Kada je otvorena aplikacija Gmail, lijevi rub zaslona povucite udesno, a zatim

pronađite i dotaknite

Pomoć.

65

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.