Sony Xperia E4g - Okno pregleda e-pošte

background image

Okno pregleda e-pošte

Okno pregleda namijenjeno je prikazu i čitanju poruka e-pošte. Kada ga aktivirate,

omogućuje da istovremeno pregledavate popis poruka e-pošte i jednu odabranu poruku

e-pošte.

63

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Za promjenu postavki okna za pregled e-pošte

1

Na vašem Početni zaslon, dotaknite , potom pronađite i dotaknite

E-pošta.

2

Dotaknite , potom dotaknite

Postavke > Podijeljeni prikaz.

3

Odaberite opciju ili kombinaciju opcija pa dotaknite

U redu.

Za čitanje poruka e-pošte u oknu za pregled

1

Provjerite je li okno za pregled aktivirano.

2

Otvorite svoje Primljeno u e-pošti.

3

Pomaknite se prema gore ili dolje i dodirnite poruku e-pošte koju želite pročitati.

4

Za prikaz e-pošte preko punog zaslona, dodirnite razdjelnu traku (nalazi se između

popisa poruka e-pošte i tijela poruke e-pošte).

5

Za povratak u uobičajeni prikaz primljene pošte, ponovno dodirnite razdjelnu traku.