Sony Xperia E4g - Organiziranje poruka e-pošte

background image

Organiziranje poruka e-pošte

Za raspoređivanje poruka e-pošte

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

E-pošta.

3

Ako koristite nekoliko računa e-pošte, dotaknite

i odaberite naziv računa koji

želite razvrstati, potom u padajućem izborniku dotaknite

Primljeno. Ako želite

odjedanput razvrstati sve svoje račune e-pošte, dotaknite

, potom dotaknite

Komb. mapa primlj. pošte.

4

Dotaknite , potom dotaknite

Poredaj.

5

Odaberite opciju raspoređivanja.

Za traženje poruka e-pošte

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim tražite i dotaknite

E-pošta.

2

Ako koristite nekoliko računa e-pošte, dotaknite

i odaberite naziv računa koji

želite provjeriti, potom u padajućem izborniku dotaknite

Primljeno. Ako želite

odjedanput provjeriti sve svoje račune e-pošte, dotaknite

, potom dotaknite

Kombinirani prikaz.

3

Dotaknite .

4

Upišite tekst za traženje, a zatim na tipkovnici dotaknite .

5

Rezultati pretraživanja pojavit će se kao popis poredan po datumima. Dotaknite

poruku e-pošte koju želite otvoriti.

Za prikaz svih mapa za jedan račun e-pošte

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim tražite i dotaknite

E-pošta.

2

Ako koristite nekoliko računa e-pošte, dotaknite

i odaberite račun koji želite

provjeriti.

3

Pod računom koji želite provjeriti, odaberite

Prikaži sve mape.

Za brisanje poruke e-pošte

U vašem ulaznom pretincu e-pošte, kvrcnite poruku koju želite obrisati u desno.

Za premještanje poruka e-pošte u drugu mapu

1

U vašem ulaznom pretincu e-pošte, kvrcnite poruku koju želite premjestiti u lijevo.

2

Dotaknite

Premjesti, a potom odaberite mapu.