Sony Xperia E4g - Postavljanje e-pošte

background image

Postavljanje e-pošte

Pomoću aplikacije za e-poštu na uređaju možete slati i primati poruke e-pošte putem

svojih računa e-pošte. Istovremeno možete imati jedan ili nekoliko računa e-pošte, što

obuhvaća poslovne račune Microsoft Exchange ActiveSync.

Postavljanje računa e-pošte

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

E-pošta.

3

Da biste dovršili postavljanje, slijedite upute na zaslonu.

Za neke usluge e-pošte možda ćete se morati obratiti davatelju usluge i od njega zatražiti

pojedinosti o postavkama računa e-pošte.

Za dodavanje dodatnog računa e-pošte

1

Na vašem Početni zaslon, dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

E-pošta.

3

Dotaknite , a zatim

Postavke > Dodaj račun.

4

Upišite adresu e-pošte i zaporku, a zatim dotaknite

Dalje. Ako postavke za račun

e-pošte nije moguće automatski preuzeti, ručno dovršite postavljanje.

5

Kada završite, dotaknite

Dalje.