Sony Xperia E4g - Dijeljenje i organiziranje fotografija i videozapisa

background image

Dijeljenje i organiziranje fotografija i videozapisa

Fotografije i videozapise koje ste pohranili na uređaju možete dijeliti. Možete ih i

organizirati na razne načine. Možete, primjerice, raditi na fotografijama u grupama, brisati

fotografije i povezivati ih s kontaktima.

Možda nećete moći kopirati, slati ili prenositi stavke zaštićene autorskim pravima. Osim toga,

slanje nekih stavki neće biti moguće ako je veličina datoteke prevelika.

Dijeljenje fotografije ili videozapisa

1

U Albumu pronađite i dotaknite fotografiju ili videozapis koji želite dijeliti.

2

Dotaknite zaslon da biste prikazali alatne trake, a zatim dotaknite .

3

Dotaknite aplikaciju koju želite koristiti za dijeljenje fotografije, a zatim slijedite

upute za slanje.

Postavljanje fotografije kao slike kontakta

1

Kada pregledavate fotografiju, dotaknite zaslon da bi se prikazale alatne trake, a

zatim dotaknite >

Koristi kao > Slika kontakta.

2

Ako se to zatraži, odaberite

Imenik > Samo jedanput, a zatim odaberite kontakt.

Korištenje fotografije kao pozadine

1

Kada pregledavate fotografiju, dotaknite zaslon da bi se prikazale alatne trake, a

zatim dotaknite >

Koristi kao > Pozadina.

2

Slijedite upute na zaslonu.

Rotiranje fotografije

1

Kada pregledavate fotografiju, dotaknite zaslon da biste prikazali alatne trake, a

zatim dotaknite .

2

Odaberite

Rotiraj. Fotografija se sprema u novoj orijentaciji.

Brisanje fotografije ili videozapisa

1

Kada pregledavate fotografiju, dotaknite zaslon da biste prikazali alatne trake, a

zatim dotaknite .

2

Dotaknite

Izbriši.

88

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Rad s grupama fotografija ili videozapisa u Albumu

1

Kada pregledavate minijature fotografija i videozapisa u Albumu, dotaknite , a

zatim

Odabir stavki.

2

Dotaknite stavke s kojima želite raditi. Odabrane stavke označene su plavim

okvirom.

3

Za rad s odabranim stavkama koristite alate na alatnim trakama.

Da biste aktivirali način rada odabirom, možete i dodirnuti i držati stavku sve dok njezin okvir

ne poplavi. Zatim možete dotaknuti druge stavke da biste ih odabrali.

Analiziranje fotografija s licima u Albumu

Na uređaju možete analizirati sve fotografije na kojoj su prikazana lica. Funkcija analize

fotografija nakon aktivacije ostaje uključena, a nove se fotografije analiziraju kada se

dodaju. Nakon analize sve fotografije neke osobe možete grupirati u jednu mapu.

Uključivanje značajke analize fotografija

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Album.

3

Povucite lijevi rub početnog zaslona aplikacije Album udesno, a zatim dotaknite

Lica. Sve će se fotografije na vašem uređaju analizirati i odgovarajuće grupirati u

mapu Lica bez imena.

Imenovanje lica

1

Na pločici

Lica dotaknite mapu Lica bez imena, a zatim dođite do mape Ostala

lica i odaberite lice koje želite imenovati.

2

Dotaknite

Dodaj ime.

3

Upišite ime, a zatim dotaknite

Dovršeno > Dodaj kao novu osobu.

Uređivanje naziva lica

1

Kada je lice u prikazu čitavog zaslona, dotaknite zaslon da biste prikazali alatne

trake, a zatim dotaknite >

Uredi oznake s imenima.

2

Dotaknite

U redu.

3

Dotaknite ime lica koje želite urediti.

4

Uredite ime, a zatim dotaknite

Dovršeno >Dodaj kao novu osobu.