Sony Xperia E4g - Pregledavanje fotografija i videozapisa

background image

Pregledavanje fotografija i videozapisa

Koristite aplikaciju Album za prikaz fotografija i pokretanje videozapisa koje ste snimili

kamerom ili za prikaz sličnog sadržaja koji ste spremili na uređaju. Sve fotografije i

videozapise su prikazani kronološkim redom u rešetki.

1

Dotaknite simbol za otvaranje izbornika početnog zaslona Albuma

2

Prikaz opcija izbornika

3

Dijaprojicirajte sve svoje slike ili one koje ste dodali u favorite

4

Povucite lijevi rub zaslona u desno kako biste otvorili izbornik početnog zaslona Albuma

5

Datum stavki u grupi

6

Dotaknite fotografiju ili videozapis da biste ih pogledali.

7

Za prikaz sadržaja pomičite se prema gore ili prema dolje

Prikaz fotografija i videozapisa

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Album.

3

Dotaknite fotografiju ili videozapis koji želite pogledati, a potom dotaknite

Album >

Samo jedanput.

4

Da biste vidjeli sljedeću fotografiju ili videozapis, listajte ulijevo. Da biste vidjeli

prethodnu fotografiju ili videozapis, listajte udesno.

Ako želite promijeniti aplikaciju koju ste odabrali kao zadanu za otvaranje slika i videozapisa,

dotaknite

Postavke > Aplikacije i povucite prstom do kartice Sve, a zatim odaberite aplikaciju i

dodirnite

Izbriši zadane postavke u odjeljku Pokretanje prema zadanim postavkama.

Ako se usmjerenje zaslona automatski ne promijeni kada okrenete uređaj bočno, potvrdite

okvir

Automatski zakreni zaslon u odjeljku Postavke > Zaslon > Zakretanje zaslona.

Promjena veličine minijatura

Kada pregledavate minijature fotografija i videozapisa u Albumu, raširite dva prsta

za povećanje zuma ili skupite dva prsta za smanjenje zuma.

Zumiranje fotografije

Kada pregledavate fotografiju, raširite dva prsta da biste povećali zum ili skupite dva

prsta da biste zum smanjili.

87

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Za prikaz slikokaza fotografija

1

Kada prikazujete fotografiju dotaknite zaslon za prikaz alatnih traka, potom za

početak reprodukcije svih fotografija u albumu dotaknite >

Dijaprojekcija.

2

Dotaknite fotografiju da biste zatvorili slikokaz.

Reprodukcija videozapisa

1

U aplikaciji Album pronađite i dotaknite videozapis koji želite reproducirati.

2

Dotaknite , a zatim

Filmovi

>

Samo jedanput.

3

Ako nema prikazanih kontrola za reprodukciju, dotaknite zaslon kako biste ih

prikazali. Da biste sakrili kontrole, ponovno dotaknite zaslon.

Za pauziranje videozapisa

1

Tijekom reprodukcije videozapisa dotaknite zaslon za prikaze kontrola.

2

Dotaknite .

Za prijelaz naprijed i natrag u videozapisu

1

Tijekom reprodukcije videozapisa dotaknite zaslon za prikaze kontrola.

2

Za pomicanje unatrag povucite na traci napretka oznaku u lijevo ili za brzo

pomicanje naprijed udesno.

Prilagodba glasnoće videozapisa

Pritisnite tipku glasnoće.