Sony Xperia E4g - Prikaz fotografija na zemljovidu

background image

Prikaz fotografija na zemljovidu

Dodavanje podataka o lokaciji uz fotografije naziva se i geooznačavanje. Možete prikazati

i označiti svoje fotografije na zemljovidu te prijateljima i obitelji pokazati gdje ste se nalazili

kada ste snimili određenu fotografiju. Dodatne informacije potražite u odjeljku

Dodavanje

zemljopisnog položaja fotografijama

na stranici 76 .

Ako ste uključili otkrivanje lokacije i aktivirali geooznačavanje na fotoaparatu, možete izravno

označiti fotografije da biste ih kasnije mogli gledati na zemljovidu.

1

Pregledajte fotografije označene geooznakom na karti svijeta.

2

Potražite lokaciju na zemljovidu.

3

Prikaz opcija izbornika

4

Dvaput dotaknite da biste uvećali sliku. Spojite prste da biste je smanjili. Povucite da biste pogledali

druge dijelove zemljovida

5

Grupa fotografija i/ili videozapisa s geooznakama za istu lokaciju

6

Minijature odabrane grupe fotografija i/ili videozapisa. Dotaknite stavku da bi se prikazala preko cijelog

zaslona

Ako je nekoliko fotografija snimljeno na istoj lokaciji, samo se jedna prikazuje na zemljovidu.

Ukupan broj fotografija pojavljuje se u gornjem desnom kutu, primjerice . Da biste vidjeli sve

fotografije u toj grupi, dotaknite fotografiju u prikazu, a zatim jednu od minijatura pri dnu

zaslona.

92

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Dodavanje geooznake na fotografiju

1

Kada pregledavate fotografiju, dotaknite zaslon za prikaz trake alata, a zatim

dotaknite

Dod. za post. lok. za otvaranje zaslona sa zemljovidom.

2

Pronađite i dotaknite željenu lokaciju za postavljanje fotografije na zemljovid.

3

Da biste prilagodili lokaciju fotografije, dotaknite mjesto na zemljovidu na koje želite

premjestiti fotografiju.

4

Da biste spremili geooznaku i vratili se u preglednik fotografija, po završetku

dotaknite

U redu.

Prikaz fotografija s geooznakama na zemljovidu

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Album.

3

Povucite lijevi rub početnog zaslona aplikacije Album udesno, a zatim dotaknite

Mjesta.

4

Dotaknite fotografiju koju želite pregledati na zemljovidu.

Prikaz fotografija s geooznakama na karti svijeta

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Album.

3

Povucite lijevi rub početnog zaslona aplikacije Album udesno, a zatim dotaknite

Mjesta > .

4

Na karti svijeta dotaknite fotografiju koju želite pogledati.

Promjena geooznake fotografije

1

Kada fotografiju pregledavate na zemljovidu u Albumu, dodirnite i držite fotografiju

dok njezin okvir ne poplavi, a zatim dotaknite željeno mjesto na zemljovidu.

2

Dotaknite

U redu.

Promjena prikaza zemljovida

Prilikom pregledavanja zemljovida u aplikaciji Album dotaknite , a zatim odaberite

Klasični prikaz ili Satelitski prikaz.

93

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.