Sony Xperia E4g - Uređivanje fotografija u aplikaciji Uređivač fotografija

background image

Uređivanje fotografija u aplikaciji Uređivač fotografija

Izvorne fotografije koje ste snimili fotoaparatom možete uređivati i na njih primjenjivati

efekte. Možete, primjerice, promijeniti efekte osvjetljenja. Kada spremite uređenu

fotografiju, izvorna nepromijenjena verzija fotografije ostat će u uređaju.

Uređivanje fotografije

Kada pregledavate fotografiju, dotaknite zaslon da biste prikazali alatne trake, a

zatim dotaknite .

89

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Za izrezivanje fotografije

1

Kada pregledavate fotografiju, dotaknite zaslon da biste prikazali alatne trake, a

zatim dotaknite .

2

Ako se to zatraži, odaberite

Uređivač fotografija > Samo jedanput.

3

Dotaknite >

Obreži.

4

Odaberite opciju.

5

Da biste prilagodili okvir za izrezivanje, dodirnite i držite rub okvira za izrezivanje.

Kada kvadrati na rubovima nestanu, povlačite prema unutra ili prema van da biste

izmijenili veličinu okvira.

6

Da biste istovremeno izmijenili veličinu svih strana okvira za obrezivanje, dodirnite i

držite jedan od četiri kuta da bi kvadrati na rubovima nestali, a zatim povucite kut

na odgovarajući način.

7

Da biste okvir za obrezivanje premjestili na neko drugo područje na fotografiji,

dodirnite i držite unutrašnjost okvira, a zatim ga povucite na željeno mjesto.

8

Dotaknite

Primijeni.

9

Da biste spremili obrezanu kopiju fotografije, dotaknite

Spremi.

Primjena specijalnih efekata na fotografiju

1

Kada pregledavate fotografiju, dotaknite zaslon da biste prikazali alatne trake, a

zatim dotaknite .

2

Ako se to zatraži, odaberite

Uređivač fotografija > Samo jedanput.

3

Dotaknite , a zatim odaberite opciju.

4

Uredite fotografiju u skladu sa svojim željama, a zatim dotaknite

Spremi.