Sony Xperia E4g - Uređivanje videozapisa pomoću aplikacije Movie Creator

background image

Uređivanje videozapisa pomoću aplikacije Movie Creator

Možete uređivati videozapise koje ste snimili fotoaparatom. Primjerice, videozapis možete

skratiti na željeno trajanje ili prilagoditi njegovu brzinu. Kada spremite uređeni videozapis,

izvorna nepromijenjena verzija videozapisa ostat će na uređaju.

Skraćivanje videozapisa

1

Tijekom reprodukcije videozapisa dotaknite zaslon radi prikaza alatnih traka, a

zatim dotaknite >

Obreži.

2

Da biste okvir za skraćivanje premjestili na drugi dio vremenske trake, dodirnite i

držite njegov rub pa ga povucite u željeni položaj, a zatim dotaknite

Primijeni.

3

Da biste spremili kopiju skraćenog videozapisa, dotaknite

Spremi.

Prilagodba brzine videozapisa

1

Tijekom reprodukcije videozapisa dotaknite zaslon radi prikaza alatnih traka, a

zatim dotaknite >

Brzina.

2

Odaberite opciju, dodirnite i držite rub vremenske trake te je povucite u željeni

položaj, a zatim dotaknite

Primijeni

3

Da biste spremili kopiju uređenog videozapisa, dotaknite

Spremi.