Sony Xperia E4g - Popisi pjesama

background image

Popisi pjesama

Na početnom zaslonu aplikacije Walkman® možete izraditi vlastiti popis naslova od

glazbe koja je spremljena na uređaj.

Stvaranje vlastitih popisa naslova

1

Na početnom zaslonu aplikacije Walkman® dodirnite i držite naziv albuma ili

pjesme koju želite dodati na popis naslova.

2

Na izborniku koji se otvori dotaknite

Dodaj u... > Izradi novi popis naslova.

3

Unesite naziv popisa naslova i dotaknite

U redu.

Da biste stvorili novi popis naslova, možete i dotaknuti omot albuma, a zatim .

Reprodukcija vlastitih popisa za reprodukciju

1

Otvorite izbornik na početnom zaslonu aplikacije Walkman®, a zatim dotaknite

Popisi naslova.

2

U odjeljku

Popisi naslova odaberite popis za reprodukciju koji želite otvoriti.

3

Ako želite reproducirati sve pjesme, dotaknite

Slučajni odabir za sve.

Dodavanje pjesama na popis naslova

1

Na početnom zaslonu aplikacije Walkman® potražite pjesmu ili album koji želite

dodati na popis naslova.

2

Dodirnite i držite naslov pjesme ili albuma, a zatim dotaknite

Dodaj u....

3

Dotaknite naziv popisa naslova na koji želite dodati album ili pjesmu. Album ili

pjesma bit će dodani na popis naslova.

68

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Uklanjanje pjesme s popisa naslova

1

Na popisu naslova dodirnite i držite naslov pjesme koju želite izbrisati.

2

Dotaknite

Izbriši s popisa naslova.

Pjesmu spremljenu na memorijskoj kartici ili u internoj memoriji uređaja možda nećete moći

izbrisati.

Brisanje popisa za reprodukciju

1

Otvorite izbornik na početnom zaslonu aplikacije Walkman®, a zatim dotaknite

Popisi naslova.

2

Dodirnite i držite popis za reprodukciju koji želite izbrisati.

3

Dotaknite

Izbriši.

4

Da biste potvrdili, ponovno dotaknite

Izbriši.

Pametne popise za reprodukciju ne možete izbrisati.