Sony Xperia E4g - Vizualizator

background image

Vizualizator

Vizualizator dodaje vizualne efekte pjesmama dok ih reproducirate. Efekti za svaku

pjesmu temelje se na karakteristikama glazbe. Mijenjaju se, primjerice, ovisno o promjeni

u glasnoći glazbe, ritmu i frekvenciji. Možete promijeniti i temu pozadine.

Uključivanje vizualizatora

1

U aplikaciji Walkman® dotaknite .

2

Dotaknite

Visualizer.

Da biste se prebacili u prikaz preko cijelog zaslona, dotaknite zaslon.

Promjena pozadinske teme

1

U aplikaciji Walkman® dotaknite .

2

Dotaknite

Visualizer.

3

Dotaknite >

Tema i odaberite temu.

69

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.