Sony Xperia E4g - Wi-Fi®

background image

Wi-Fi®

Wi-Fi® veze služe za pretraživanje interneta, preuzimanje aplikacija te slanje i primanje e-

pošte. Kada se povežete s nekom Wi-Fi® mrežom, uređaj će zapamtiti tu mrežu i

automatski se s njom povezati sljedeći put kada se budete nalazili u njezinu dosegu.
Za neke je Wi-Fi® mreže potrebno prijaviti se na web-stranici da biste dobili pristup.

Dodatne informacije zatražite od administratora Wi-Fi® mreže.
Dostupne Wi-Fi® mreže mogu biti otvorene ili zaštićene:

Otvorene mreže označene su simbolom koji se nalazi pokraj naziva Wi-Fi® mreže.

Zaštićene mreže označene su simbolom koji se nalazi pokraj naziva Wi-Fi® mreže.

Neke Wi-Fi® mreže ne prikazuju se na popisu dostupnih mreža jer ne odašilju svoj naziv

mreže (SSID). Ako znate naziv mreže, možete mrežu ručno dodati na popis dostupnih Wi-Fi®

mreža.

Za uključivanje Wi-Fi® veze

1

U vašem Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke.

3

Povucite klizač pored

Wi-Fi u desno kako biste uključili funkciju Wi-Fi®.

Prije omogućavanja Wi-Fi® može proći nekoliko sekundi.

Automatsko povezivanje s Wi-Fi® mrežom

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke.

3

Dotaknite

Wi-Fi. Prikazat će se sve dostupne Wi-Fi® mreže.

4

Dotaknite odgovarajuću Wi-Fi® mrežu da biste se povezali s njom. Ako je mreža

zaštićena, unesite zaporku. Kada se povežete, na traci stanja prikazat će se .

Za traženje novih dostupnih mreža, dotaknite i potom dotaknite

Traži. Ako se ne možete

uspješno povezati na

Wi-Fi mrežu, pogledajte odgovarajuće savjete za rješavanje problema za

vaš uređaj na

www.sonymobile.com/support/

.

28

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Ručno dodavanje Wi-Fi® mreže

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Wi-Fi.

3

Dotaknite .

4

Unesite podatke za

Naziv mreže (SSID).

5

Da biste odabrali vrstu zaštite, dotaknite polje

Zaštita.

6

Po potrebi upišite zaporku.

7

Da biste uredili dodatne opcije kao što su proxy i IP postavke, označite potvrdni

okvir

Prikaži napredne mogućnosti i uredite željene postavke.

8

Dotaknite

Spremi.

Od administratora Wi-Fi® mreže zatražite SSID mreže i zaporku.

Pojačavanje Wi-Fi® signala

Jačinu Wi-Fi® signala možete povećati na nekoliko načina:

približite uređaj Wi-Fi® pristupnoj točci

udaljite Wi-Fi® pristupnu točku od mogućih prepreka ili smetnji

ne prekrivajte područje Wi-Fi® antene na uređaju (istaknuto područje na slici)

Wi-Fi® postavke

Kada ste povezani s Wi-Fi® mrežom ili su u blizini dostupne Wi-Fi® mreže, možete

pogledati status tih mreža. Na uređaju možete aktivirati opciju obavještavanja kad god se

otkrije otvorena Wi-Fi® mreža.
Ako niste povezani s Wi-Fi® mrežom, uređaj za pristup internetu koristi mobilnu

podatkovnu vezu (ako ste na uređaju postavili i omogućili mobilnu podatkovnu vezu).

Dodavanjem pravila mirovanja za Wi-Fi® možete odrediti kada se podatkovni promet

prebacuje s Wi-Fi® mreže na mobilnu mrežu.

Omogućivanje obavijesti o Wi-Fi® mreži

1

Uključite Wi-Fi®, ako još nije uključen.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Wi-Fi.

4

Pritisnite .

5

Dotaknite

Napredno.

6

Označite okvir

Obavijest o mreži.

Pregled detaljnih informacija o povezanoj Wi-Fi® mreži

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Wi-Fi.

3

Dotaknite Wi-Fi® mrežu s kojom ste trenutno povezani. Prikazat će se detaljne

informacije o mreži.

29

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Dodavanje pravila o stanju mirovanja za Wi-Fi®

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Wi-Fi.

3

Dotaknite , a zatim

Napredno > Wi-Fi uključen tijekom mirovanja.

4

Odaberite neku opciju.