Sony Xperia E4g - Alarm i sat

background image

Alarm i sat

Možete postaviti jedan ili nekoliko alarma i kao zvuk alarma koristiti bilo koji zvuk

spremljen na uređaj. Alarm se ne oglašava ako je uređaj isključen. Oglašava se,

međutim, ako je uređaj u načinu rada bez zvuka.
Prikazani format vremena alarma jednak je formatu odabranom za općenite postavke

vremena, na primjer 12-satni ili 24-satni format.

1

Pristupite početnom zaslonu alarma

2

Pregledajte svjetski sat i prilagodite postavke

108

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

3

Pristupite funkciji štoperice

4

Pristupite funkciji mjerača vremena

5

Otvorite postavke datuma i vremena za sat

6

Uključite i isključite alarm

7

Prikaz opcija

8

Dodavanje novog alarma

Za postavljanje novog alarma

1

Na početnom zaslonu dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Alarm i sat.

3

Dotaknite .

4

Dotaknite

Vrijeme i prilagodite vrijeme pomicanjem gore i dolje.

5

Dotaknite

Postavi.

6

Po želji izmijenite ostale postavke alarma.

7

Dotaknite

Gotovo.

Odgađanje alarma kad se oglasi

Dotaknite

Odgodi.

Isključivanje alarma kad se oglasi

Povucite udesno.

Da biste isključili odgođeni alarm, povucicite traku stanja prema dolje da biste otvorili odjeljak

za obavijesti, a zatim dodatknite .

Uređivanje postojećeg alarma

1

Otvorite aplikaciju Alarm i sat, a zatim dotaknite alarm koji želite urediti.

2

Izvršite željene promjene.

3

Dotaknite

Gotovo.

Uključivanje i isključivanje alarma

Otvorite aplikaciju Alarm i sat, povucite klizač uz alarm u uključeni ili isključeni

položaj.

Brisanje alarma

1

Otvorite aplikaciju Alarm i sat, a zatim dodirnite i držite alarm koji želite izbrisati.

2

Dotaknite

Izbriši alarm, a zatim Da.

Postavljanje zvuka alarma

1

Otvorite aplikaciju Alarm i sat, a zatim dotaknite alarm koji želite urediti.

2

Dotaknite

Zvuk alarma i odaberite neku opciju ili dotaknite da biste odabrali

neku od svojih glazbenih datoteka.

3

Dva puta dotaknite

Gotovo.

Postavljanje ponavljajućeg alarma

1

Otvorite aplikaciju Alarm i sat, a zatim dotaknite alarm koji želite urediti.

2

Dotaknite

Ponovi.

3

Označite okvire za željene dane, a potom dotaknite

U redu.

4

Dotaknite

Gotovo.

Aktivacija funkcije vibriranja za alarm

1

Otvorite aplikaciju Alarm i sat, a zatim dotaknite alarm koji želite urediti.

2

Potvrdite okvir

Vibracija.

3

Dotaknite

Gotovo.

109

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Postavljanje oglašavanja alarma kada je uređaj u tihom načinu rada

1

Otvorite aplikaciju Alarm i sat, a zatim dotaknite alarm koji želite urediti.

2

Označite potvrdni okvir

Alarm u utiš. načinu, a potom dotaknite Gotovo.

110

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.