Sony Xperia E4g - Dodavanje zemljopisnog položaja fotografijama

background image

Dodavanje zemljopisnog položaja fotografijama

Uključite geooznačavanje da biste fotografijama pri snimanju pridružili približan

zemljopisni položaj (geooznaku). Zemljopisnu je lokaciju moguće utvrditi korištenjem

bežičnih mreža ili GPS tehnologije.
Kada se na zaslonu fotoaparata pojavi , geooznačavanje je uključeno, ali zemljopisni

položaj nije pronađen. Kada se pojavi , geooznačavanje je uključeno, a zemljopisni

položaj dostupan, stoga je fotografiju moguće označiti geooznakom. Ako se ne pojavi

nijedan od ta dva simbola, geooznačavanje je isključeno.

Uključivanje geooznačavanja

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Dotaknite

Postavke > Lokacija.

3

Klizač pokraj opcije

Lokacija povucite udesno.

4

Aktivirajte fotoaparat.

5

Dotaknite , a zatim .

6

Klizač pokraj opcije

Geooznačavanje povucite udesno.