Sony Xperia E4g - Postavke fotoaparata

background image

Postavke fotoaparata

Prilagođavanje postavki fotoaparata

1

Uključite fotoaparat.

2

Da bi se prikazale sve postavke, dotaknite .

3

Odaberite postavku koju želite prilagoditi, a zatim je uredite po želji.

Pregled postavki fotoaparata

Razlučivost

Prije snimanja fotografije odaberite odgovarajuću razlučivost i omjer. Fotografija veće

razlučivosti zauzima više memorije.

5MP

2560×1920(4:3)

Razlučivost od 5 megapiksela omjera 4:3. Pogodno za fotografije koje želite gledati na klasičnim zaslonima ili

ih ispisivati u visokoj razlučivosti.

3MP

2560×1440(16:9)

Razlučivost od 3 megapiksela omjera 16:9. Pogodno za fotografije koje želite gledati na širokim zaslonima.

2MP

1920×1088(16:9)

Razlučivost od 2 megapiksela omjera 16:9. Pogodno za fotografije koje želite gledati na širokim zaslonima.

2MP

1600×1200(4:3)

Razlučivost od 2 megapiksela omjera 4:3. Pogodno za fotografije koje želite gledati na klasičnim zaslonima ili

ih ispisivati u visokoj razlučivosti.

VGA

640×480(4:3)

VGA format omjera 4:3.

Ta je postavka dostupna samo u načinu snimanja

Ručno.

Samookidač

Pomoću samookidača možete snimiti fotografiju ne držeći uređaj. Koristite tu funkciju za

snimanje autoportreta ili grupnih fotografija na kojima svi mogu biti na fotografiji.

Samookidač možete koristiti i kada želite biti sigurni da će fotoaparat biti nepomičan

prilikom snimanja fotografije.

Uključeno (10 sekundi)

Postavljanje odgode od deset sekundi od trenutka kada dotaknete zaslon fotoaparata do snimanja fotografije.

Uključeno (2 sekunde)

Postavljanje odgode od dvije sekunde od trenutka kada dotaknete zaslon fotoaparata do snimanja fotografije.

Isključi

Fotografija se snima čim dotaknete zaslon fotoaparata.

Smile Shutter™

Koristite funkciju Smile Shutter™ kako biste prije snimanja fotografije odredili na koju će

vrstu osmijeha fotoaparat reagirati.

80

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Način fokusiranja

Funkcija fokusa određuje koji dio fotografije mora biti izoštren. Kada je uključen

neprekidni autofokus, fotoaparat neprestano prilagođava fokus da bi područje unutar

obojenog okvira fokusa ostalo oštro.

Jedinstveno autom. izoštr.

Fotoaparat se automatski fokusira na odabrani predmet snimanja. Neprekidni je autofokus uključen. Dodirnite

i držite zaslon fotoaparata sve dok žuti okvir fokusa ne postane plav, što znači da je fokus postavljen.

Fotografija će biti snimljena kada maknete prst.

Prepoznavanje lica

Fotoaparat automatski prepoznaje lica do pet osoba i označava ih okvirima na zaslonu. Fotoaparat se

automatski fokusira na najbliže lice. Možete i sami odabrati lice koje želite fokusirati tako da ga dotaknete na

zaslonu. Kada dotaknete zaslon fotoaparata, plavi okvir označava lice koje je odabrano i u fokusu.

Prepoznavanje lica ne može se koristiti za sve vrste scena. Neprekidni je autofokus uključen.

Izoštravanje dodirom

Dodirnite određeno područje na zaslonu fotoaparata da biste postavili područje fokusa. Neprekidni je

autofokus isključen. Dodirnite i držite zaslon fotoaparata sve dok žuti okvir fokusa ne postane plav, što znači

da je fokus postavljen. Fotografija će biti snimljena kada maknete prst.

Praćenje objekta

Kada objekt odaberete tako da ga dodirnete u tražilu, fotoaparat će ga pratiti.

Ta je postavka dostupna samo u načinu snimanja

Ručno.

HDR

Postavku HDR (engl. High-Dynamic Range, Visok dinamički raspon) koristite za slikanje u

uvjetima jakog pozadinskog svjetla ili kada je kontrast oštar. HDR kompenzira gubitak

detalja i stvara sliku na kojoj su vjerno prikazana tamna i svijetla područja.

Ta je postavka dostupna samo u načinu snimanja

Ručno.

ISO

Zamućenje slike izazvano slabim osvjetljenjem ili kretanjem predmeta snimanja možete

ublažiti povećavanjem ISO osjetljivosti.

Automatski

Automatski postavlja ISO osjetljivost.

100

Postavlja ISO osjetljivost na 100.

200

Postavlja ISO osjetljivost na 200.

400

Postavlja ISO osjetljivost na 400.

800

Postavlja ISO osjetljivost na 800.

1600

Postavlja ISO osjetljivost na 1600.

Ta je postavka dostupna samo u načinu snimanja

Ručno.

Mjerenje

Tom se funkcijom automatski određuje uravnotežena ekspozicija mjerenjem količine

svjetla na slici koju želite snimiti.

Središnje

Prilagođava ekspoziciju prema središtu slike.

Prosjek

Izračunava ekspoziciju na temelju količine svjetla na cijeloj slici.

81

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Točka

Prilagođava ekspoziciju na vrlo malom dijelu slike koju želite snimiti.

Ta je postavka dostupna samo u načinu snimanja

Ručno.

Stabilizator slike

Prilikom snimanja fotografija katkad je teško mirno držati uređaj. Stabilizator vam to

olakšava tako što kompenzira male kretnje ruke.

Ta je postavka dostupna samo u načinu snimanja

Ručno.

Prikaz

Fotografije i videozapise možete pregledati neposredno nakon snimanja.

Neograničeno

Prikaz fotografije ili videozapisa pojavljuje se nakon snimanja.

5 sekundi

Prikaz fotografije ili videozapisa pojavljuje se u trajanju od pet sekundi nakon snimanja.

3 sekunde

Prikaz fotografije ili videozapisa pojavljuje se u trajanju od tri sekunde nakon snimanja.

Uredi

Fotografija ili videozapis otvaraju se za uređivanje nakon snimanja.

Isključi

Fotografija ili videozapis spremaju se nakon snimanja i ne pojavljuje se prikaz.

Prepoznavanje lica

U aplikaciji fotoaparata lica možete registrirati da bi se tražilo automatski fokusiralo na njih

kada su mu u vidokrugu.

Bljeskalica

Koristite bljeskalicu za snimanje fotografija pri slabom osvjetljenju ili uz pozadinsko

osvjetljenje. Kada na zaslonu fotoaparata dotaknete simbol bljeskalice , dostupne su

sljedeće opcije:

Autom.

Fotoaparat automatski određuje je li zbog uvjeta osvjetljenja potrebno koristiti bljeskalicu.

Dodatna bljeskalica

Koristi se kada je pozadina svjetlija od predmeta snimanja. Time se uklanjaju neželjene tamne sjene.

Ublaž. efekta crv. očiju

Prilikom snimanja fotografije smanjuje efekt crvenih očiju.

Isključi

Bljeskalica je isključena. Ponekad je kvaliteta fotografije bolja bez bljeskalice, čak i u uvjetima slabe

osvijetljenosti. Da biste bez bljeskalice snimili dobru fotografiju, morate mirno držati uređaj. Mutne

fotografije izbjeći ćete korištenjem samookidača.

Svjetiljka

Prilikom snimanja fotografija uključuje se svjetiljka ili svjetlo fotoaparata.

Odabir scene

Pomoću funkcije za odabir scene možete brzo postaviti fotoaparat za uobičajene

situacije pomoću unaprijed programiranih scena. Fotoaparat umjesto vas definira niz

postavki koje odgovaraju odabranoj sceni, čime se jamči snimanje najbolje moguće

fotografije.

Isključi

Funkcija za odabir scene isključena je te fotografije možete snimati ručno.

82

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Nježni ten

Za snimanje fotografija lica uz dodatni efekt uljepšavanja.

Meko snimanje

Koristite za snimanje fotografija na kojima pozadina nije oštra.

Sprječavanje zamuć. pokreta

Koristite za minimiziranje trešnje fotoaparata prilikom snimanja nešto tamnije scene.

Krajolik

Koristi se za fotografije pejzaža. Kamera se fokusira na udaljene objekte.

HDR komp. pozad. osvjetljenja

Koristite za poboljšanje detalja na snimkama s visokim kontrastom. Ugrađena korekcija pozadinskog

osvjetljenja analizira sliku i automatski je prilagođava da biste postigli savršeno osvijetljenu snimku.

Noćni portret

Koristite za portretne fotografije snimane noću ili u slabo osvijetljenim okruženjima. Zbog dulje

ekspozicije fotoaparat je potrebno držati mirno ili ga postaviti na stabilnu površinu.

Noćni prizor

Koristite kada snimate noću ili u slabo osvijetljenim okruženjima. Zbog dulje ekspozicije fotoaparat je

potrebno držati mirno ili ga postaviti na stabilnu površinu.

Ručno u sumrak

Koristite za smanjivanje šumova i zamućenja na fotografijama snimljenima iz ruke uz slabo osvjetljenje.

Visoka osjetljivost

Koristite za snimanje fotografija bez bljeskalice uz slabo osvjetljenje. Smanjuje zamućenost.

Gastronomija

Koristite za snimanje hrane jarkih boja.

Ljubimci

Koristite za snimanje fotografija kućnog ljubimca. Smanjuje zamućenje i crvene oči.

Plaža

Koristite za snimanje fotografija uz more ili jezero.

Snijeg

Koristite na jakom svjetlu da biste izbjegli pretjeranu ekspoziciju fotografije.

Zabava

Koristi se za snimanje fotografija u zatvorenim i slabo osvijetljenim okruženjima. Ta scena omogućuje

snimanje unutarnje pozadinske rasvjete ili svjetlosti svijeća. Zbog dulje ekspozicije fotoaparat je

potrebno držati mirno ili ga postaviti na stabilnu površinu.

Sport

Koristi se za snimanje fotografija objekata koji se brzo kreću. Kratka ekspozicija minimizira

zamućivanje uslijed kretanja.

Dokument

Koristi se za fotografije teksta ili crteža. Fotografiji daje jači, oštriji kontrast.

Vatromet

Koristite za fotografiranje raskoši vatrometa.

Ta je postavka dostupna samo u načinu snimanja

Ručno.