Sony Xperia E4g - Postavke videokamere

background image

Postavke videokamere

Za podešenja postavki videokamere

1

Uključite kameru.

2

Dotaknite jedan od simbola postavki na zaslonu.

3

Za prikaz svih postavki dotaknite .

4

Odaberite postavku koju želite podesiti, potom izvršite izmjene.

Pregled postavki videokamere

Razlučivost videozapisa

Prilagodite razlučivost videozapisa različitim formatima.

83

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Full HD

1920×1088(16:9)

Full HD format proporcija 16:9.

HD

1280×720(16:9)

HD format proporcija 16:9.

VGA

640×480(4:3)

VGA format proporcija 4:3.

MMS

Snimanje videozapisa prikladnih za slanje u MMS porukama. Trajanje videozapisa snimljenog u tom

videoformatu ograničeno je veličinom videodatoteka koje se mogu stati u MMS porukama.

Postavke su dostupne samo u načinu snimanja

Ručno.

Samookidač

Samookidač vam omogućuje da videozapis snimite ne držeći uređaj u ruci. Tu funkciju

koristite za snimanje grupnih videozapisa tako da možete obuhvatiti sve prisutne osobe.

Samookidač možete koristiti i kada želite biti sigurni da će fotoaparat biti nepomičan

prilikom snimanja videozapisa.

Uključeno (10 sekundi)

Postavljanje odgode od deset sekundi od trenutka kada dotaknete zaslon fotoaparata do početka snimanja

videozapisa.

Uključeno (2 sekunde)

Postavljanje odgode od dvije sekunde od trenutka kada dotaknete zaslon fotoaparata do početka snimanja

videozapisa.

Isključi

Snimanje videozapisa započinje čim dotaknete zaslon fotoaparata.

Smile Shutter™ (videozapis)

Pomoću funkcije Smile Shutter™ prije snimanja videozapisa odredite na koju će vrstu

osmijeha fotoaparat reagirati.

Način fokusiranja

Postavka fokusa određuje koji bi dio videozapisa trebao biti oštar. Kada je uključen

neprekidni autofokus, fotoaparat neprestano prilagođava fokus da bi područje unutar

bijelog okvira fokusa ostalo oštro.

Jedinstveno autom. izoštr.

Fotoaparat se automatski fokusira na odabrani predmet snimanja. Neprekidni je autofokus uključen.

Prepoznavanje lica

Fotoaparat automatski prepoznaje lica do pet osoba i označava ih okvirima na zaslonu. Fotoaparat se

automatski fokusira na najbliže lice. Osim toga, lice koje želite fokusirati možete odabrati tako da ga

dotaknete na zaslonu. Kada dotaknete zaslon fotoaparata, žuti okvir označava lice koje je odabrano i u

fokusu. Prepoznavanje lica ne može se koristiti za sve vrste scena. Neprekidni je autofokus uključen.

Praćenje objekta

Kada objekt odaberete tako da ga dodirnete u tražilu, fotoaparat će ga pratiti.

Ta je postavka dostupna samo u načinu snimanja

Ručno.

Mjerenje

Tom se funkcijom automatski određuje uravnotežena ekspozicija mjerenjem količine

svjetla na slici koju želite snimiti.

Središnje

Prilagođava ekspoziciju prema središtu slike.

Prosjek

84

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Izračunava ekspoziciju na temelju količine svjetla na cijeloj slici.

Točka

Prilagođava ekspoziciju na vrlo malom dijelu slike koju želite snimiti.

Ta je postavka dostupna samo u načinu snimanja

Ručno.

Stabilizator videozapisa

Prilikom snimanja videozapisa može biti teško mirno držati uređaj. Stabilizator vam to

olakšava tako što kompenzira male kretnje ruke.

Mikrofon

Odaberite želite li prilikom snimanja videozapisa snimati i zvukove iz okoline.

Pregled

Videozapise možete pregledati neposredno nakon snimanja.

Uključi

Pregled videozapisa prikazuje se nakon snimanja.

Uredi

Videozapis nakon snimanja otvara se za uređivanje.

Isključi

Videozapis se sprema nakon snimanja i ne prikazuje se pregled.

Bljeskalica

Pomoću bljeskalice snimajte videozapis pri slabom osvjetljenju ili uz pozadinsko

osvjetljenje. Simbol bljeskalice dostupan je samo na zaslonu videokamere. Imajte na

umu da je kvaliteta videozapisa katkad bolja bez svjetla, čak i u uvjetima slabog

osvjetljenja.

Uključi

Isključi

Odabir scene

Funkcija za odabir scene olakšava brzo postavljanje kamere za uobičajene situacije

pomoću unaprijed programiranih videoscena. Kamera umjesto vas definira niz postavki

koje odgovaraju odabranoj sceni, čime se jamči postizanje najboljeg mogućeg

videozapisa.

Isključi

Funkcija za odabir scene isključena je te videozapise možete snimati ručno.

Meko snimanje

Koristite za snimanje videozapisa u kojima pozadina nije oštra.

Krajolik

Koristite za videozapise u kojima se snimaju pejzaži. Kamera se fokusira na udaljene objekte.

Noćni način

Kada je uključen taj način rada, povećava se osjetljivost na svjetlo. Koristite u slabo osvijetljenim

okruženjima. Videozapisi objekata koji se brzo kreću mogu biti zamućeni. Mirno držite uređaj ili se

poslužite stalkom. Kada ima dovoljno svjetla, isključite noćni način rada da biste povećali kvalitetu

videozapisa.

Plaža

Koristite za snimanje videozapisa uz more ili jezero.

Snijeg

Koristite u okruženjima s mnogo svjetla da biste izbjegli pretjeranu ekspoziciju videozapisa.

Sport

85

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Koristite za snimanje objekata koji se brzo kreću. Kratka ekspozicija minimizira zamućivanje uslijed

kretanja.

Zabava

Koristite za snimanje videozapisa u zatvorenim i slabo osvijetljenim okruženjima. Ta scena omogućuje

snimanje unutarnje pozadinske rasvjete ili svjetlosti svijeća. Videozapisi objekata koji se brzo kreću

mogu biti zamućeni. Mirno držite uređaj ili se poslužite stalkom.

Ta je postavka dostupna samo u načinu snimanja

Ručno.

86

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.