Sony Xperia E4g - Snimanje fotografija i videozapisa

background image

Snimanje fotografija i videozapisa

1

Povećanje i smanjivanje razine zuma

2

Glavni zaslon fotoaparata

3

Prikaz fotografija i videozapisa

4

Snimanje fotografija i videoisječaka

5

Vraćanje jedan korak unatrag ili zatvaranje aplikacije fotoaparata

6

Promjena postavki načina snimanja

7

Pristup postavkama i prečacima fotoaparata

8

Prednja kamera

Za snimanje fotografije sa zaključanog zaslona

1

Za aktivaciju zaslona, kratko pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje .

2

Za aktivaciju kamere, dotaknite i držite i povucite prema gore.

3

Kada se kamera otvori, dotaknite .

Snimanje fotografije doticanjem zaslona

1

Aktivirajte fotoaparat.

2

Dotaknite , a zatim .

3

Klizač pokraj opcije

Snimanje dodirom povucite udesno.

4

Usmjerite fotoaparat prema predmetu snimanja.

5

Da biste aktivirali automatski fokus, dodirnite i držite točku na zaslonu. Kad okvir

fokusa poplavi, podignite prst da biste snimili fotografiju.

Za snimanje fotografija doticanjem zaslonskog gumba kamere

1

Uključite kameru.

2

Usmjerite kameru prema predmetu.

3

Dotaknite zaslonski gumb kamere . Fotografija se snima čim podignete prst.

Snimanje autoportreta pomoću prednjeg fotoaparata

1

Uključite fotoaparat.

2

Dotaknite

.

3

Da biste snimili fotografiju, na zaslonu dotaknite gumb fotoaparata . Fotografija

se snima čim podignete prst.

Korištenje bljeskalice fotoaparata

1

Kada je fotoaparat otvoren, dotaknite .

2

Odaberite željenu postavku bljeskalice.

3

Snimite fotografiju.

74

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Za korištenje funkcije zumiranja

Kada je kamera otvorena, pritisnite tipku glasnoće prema gore ili prema dolje.

Kad je kamera otvorena, približite ili razdvojite zaslon kamere.

Snimanje videozapisa

1

Aktivirajte fotoaparat.

2

Usmjerite fotoaparat prema objektu snimanja.

3

Da biste počeli snimati, dotaknite .

4

Da biste pauzirali snimanje videozapisa, dotaknite . Da biste nastaviti snimati,

dotaknite .

5

Da biste zaustavili snimanje, dotaknite .

Snimanje fotografije prilikom snimanja videozapisa

Da biste snimili fotografiju prilikom snimanja videozapisa, dodirnite . Fotografija

se snima čim podignete prst.

Pregledavanje fotografija i videozapisa

1

Aktivirajte fotoaparat, a zatim dotaknite minijaturu da biste otvorili fotografiju ili

videozapis.

2

Listajte ulijevo ili udesno da biste pregledali fotografije i videozapise.

Brisanje fotografije ili snimljenog videozapisa

1

Pronađite fotografiju ili videozapis koji želite izbrisati.

2

Dotaknite zaslon da bi se prikazala opcija .

3

Dotaknite .

4

Dotaknite

Izbriši da biste potvrdili.