Sony Xperia E4g - Favoriti i grupe

background image

Favoriti i grupe

Kontakti koje ste označili mkao favorite pojavljuju se u kartici favorita u aplikaciji Kontakti

zajedno s najčešće pozivanim kontaktima ili „top contacts“. Na ovaj način dobivate brzi

pristup ovim kontaktima. Možete i kontakte dodijeliti u grupe da biste iz aplikacije

Kontakti brže mogli pristupiti nekoj grupi kontakata.

Označavanje i odznačavanje kontakta kao favorita

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a potom dotaknite .

2

Dotaknite kontakt koji želite dodati u favorite ili ukloniti iz njih.

3

Dotaknite .

Prikaz vaših omiljenih kontakata i najpopularnijih kontakata

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim dotaknite .

2

Dotaknite .

57

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Dodjela kontakta grupi

1

U aplikaciji Kontakti dotaknite kontakt koji želite dodijeliti grupi.

2

Dotaknite , a zatim dotaknite traku koja se nalazi neposredno ispod odjeljka

Grupe.

3

Potvrdite potvrdne okvire za grupe u koje želite dodati kontakt.

4

Dotaknite

Gotovo.