Sony Xperia E4g - Prijenos kontakata

background image

Prijenos kontakata

Kontakte na novi uređaj možete prenijeti na nekoliko načina. Kontakte možete

sinkronizirati putem internetskog računa ili ih uvesti izravno s drugog uređaja.

Prijenos kontakata korištenjem računala

Xperia™ Transfer je aplikacija koja vam pomaže da okupite kontakte iz vašeg starog

uređaja i prenesete ih u novi uređaj. Xperia™ Transfer, kojoj možete pristupiti unutar

računalnog programa Xperia™ Companion, podržava mobilne uređaje koji su pokrenuti

na iOS/iCloud i Android™. Ako prebacujete iz iOS uređaja, značajka Odgovarajuća

aplikacija predlaže Android ekvivalente za vaše iOS aplikacije.
Za korištenje Xperia™ Transfer, trebate:

Računalo povezano s internetom.

Vaš novi Android™ uređaj.

USB kabel za vaš novi Android™ uređaj.

Vaš stari uređaj.

USB kabel za stari uređaj.

Možda ne budete trebali svoj stari uređaj. Za iOS uređaje, možete se izravno spojiti na iCloud

ili koristiti lokalnu izradu sigurnosne kopije. Za prethodne Sony uređaje možete koristiti lokalnu

izradu sigurnosne kopije.

Za prijenos kontakata na novi uređaj

1

Tražite i preuzmite Xperia™ Companion (na računalo ili Mac

®

računalo) sa http://

support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion ako softver već nije

instaliran.

2

Nakon uspješne instalacije otvorite softver Xperia™ Companion, potom kliknite

Xperia™ Transfer

i slijedite relevantne upute za prijenos vaših kontakata.

Prijenos kontakata pomoću računa na mreži

Ako kontakte na starom uređaju ili računalu uskladite s računom na mreži, kao što je
Google Sync™, Facebook™ ili Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

, kontakte na novi

uređaj možete prenijeti pomoću tog računa.

Usklađivanje kontakata s novim uređajem pomoću računa za usklađivanje

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim .

2

Dotaknite , a zatim

Postavke > Računi i sinkronizacija.

3

Odaberite račun koji želite uskladiti s kontaktima, a zatim dotaknite >

Sinkroniziraj sada.

Da biste mogli uskladiti kontakte s nekim računom, morate se na njega prijaviti.

Drugi načini prijenosa kontakata

Kontakte sa starog uređaja na novi uređaj možete prenijeti na nekoliko načina. Kontakte,
primjerice, možete kopirati na memorijsku karticu, koristiti tehnologiju Bluetooth

®

tehnologiju ili spremiti kontakte na SIM karticu. Specifične informacije o prijenosu

kontakata sa starog uređaja potražite u odgovarajućem priručniku.

Za uvoz kontakata s memorijske kartice

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a potom .

2

Pritisnite , a zatim dotaknite

Uvezi kontakte > SD kartica.

3

Odaberite datoteke koje želite uvesti i dotaknite

U redu.

53

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Uvoz kontakata pomoću tehnologije Bluetooth

®

1

Provjerite jeste li uključili funkciju Bluetooth

®

i postavili uređaj tako da bude vidljiv.

2

Kada na uređaju dobijete obavijest o dolaznoj datoteci, traku stanja povucite

prema dolje te dotaknite obavijest da biste prihvatili prijenos datoteke.

3

Dotaknite

Prihvati da biste pokrenuli prijenos datoteke.

4

Traku stanja povucite prema dolje. Kada prijenos završi, dotaknite obavijest.

5

Dotaknite primljenu datoteku.

Uvoz kontakata sa SIM kartice

Ako kontakte prenosite putem SIM kartice, možete izgubiti podatke ili izraditi duplicirane

unose.

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim .

2

Dotaknite , a zatim

Uvezi kontakte > SIM kartica.

3

Da biste uvezli pojedinačni kontakt, pronađite ga i dotaknite. Da biste uvezli sve

kontakte, dotaknite

Uvezi sve.