Sony Xperia E4g - Postavke jezika

background image

Postavke jezika

Na uređaju možete odabrati zadani jezik i kasnije ga u bilo kojem trenutku promijeniti.

Možete promijeniti i jezik pisanja za unos teksta. Pogledajte

Personalizacija tipkovnice

uređaja Xperia

na stranici 45 .

39

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Za promjenu jezika

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Jezik i ulaz > Jezik.

3

Odaberite opciju.

4

Dotaknite

U redu.

Ako odaberete pogrešan jezik i ne možete čitati tekst izbornika, pronađite i dotaknite . Zatim

odaberite tekst pored

te potom odaberite prvi unos u izborniku koji se otvara. I na kraju

odaberite željeni jezik.