Sony Xperia E4g - Pristup postavkama

background image

Pristup postavkama

Na izborniku Postavke pregledajte i promijenite postavke uređaja. Izborniku Postavke

moguće je pristupiti sa zaslona s aplikacijama ili s okna s brzim postavkama.

Otvaranje izbornika s postavkama uređaja na zaslonu s aplikacijama

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Dotaknite

Postavke.

Prikaz podataka o uređaju

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > O telefonu.

Otvaranje ploče s brzim postavkama

Pomoću dva prsta povucite traku stanja prema dolje.

Odabir postavki koje se prikazuju na ploči s brzim postavkama

1

Dvama prstima povucite traku stanja prema dolje pa dotaknite

Uređivanje.

2

Na traci pri dnu zaslona dodirnite i držite simbol brze postavke koju želite dodati, a

zatim ga povucite u gornji dio zaslona i pustite.

Promjena rasporeda ploče s brzim postavkama

1

Dvama prstima povucite traku stanja prema dolje pa dotaknite

Uređivanje.

2

Dotaknite i držite simbol, a potom ga pomaknite u željeni položaj.

3

Dotaknite

Dovršeno.