Sony Xperia E4g - Zaštita SIM kartice

background image

Zaštita SIM kartice

Pomoću PIN-a (osobnog broja za identifikaciju) možete zaključati i otključati svaku SIM

karticu koju koristite u uređaju. Kada je SIM kartica zaključana, pretplata vezana uz

karticu zaštićena je od zloupotrebe, što znači da, svaki put kada pokrenete uređaj,

morate upisati PIN.
Ako netočno unesete PIN više puta nego što je dozvoljeno maksimalnim brojem

pokušaja, vaša će se SIM kartica blokirati. Potom morate unijeti PUK (osobni ključ za

deblokiranje), a potom novi PIN. PIN i PUK brojeve dobivate od svojeg mrežnog

operatora.

Postavljanje zaključavanja SIM kartice

1

Na početnom zaslonu dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Sigurnost > Post. zaključavanja SIM kartice.

3

Potvrdite okvir

Zaključaj SIM karticu.

4

Unesite PIN SIM kartice i dotaknite

U redu. Zaključavanje SIM kartice sada je

aktivirano te će se od vas tražiti unos tog ključa prilikom svakog ponovnog

pokretanja uređaja.

Uklanjanje zaključavanja SIM kartice

1

Na početnom zaslonu dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Sigurnost > Post. zaključavanja SIM kartice.

3

Poništite okvir

Zaključaj SIM karticu.

4

Unesite PIN SIM kartice i dotaknite

U redu.

Promjena PIN-a SIM kartice

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Sigurnost > Post. zaključavanja SIM kartice.

3

Dotaknite

Promijeni PIN SIM kart..

4

Unesite stari PIN SIM kartice i dotaknite

U redu.

5

Unesite novi PIN SIM kartice i dotaknite

U redu.

6

Ponovno unesite novi PIN SIM kartice i dotaknite

U redu.

36

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Otključavanje blokirane SIM kartice pomoću PUK koda

1

Unesite PUK i dotaknite

.

2

Upišite novi PIN i dotaknite

.

3

Ponovno upišite novi PIN i dotaknite

.

Ako previše puta unesete netočan PUK, morat ćete se obratiti mrežnom operateru da biste

dobili novu SIM karticu.